Tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV
Ngày 14/7/2023, Ban Thường vụ Công đoàn Viên chức tỉnh ban hành Công văn số 214/CĐVC về việc tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV.

Theo đó, kết quả Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV như sau: sau 23 ngày làm việc (đợt 1 từ ngày 22/5-10/6/2023; đợt 2 từ ngày 19/6-24/6/2023) với tinh thần đổi mới, đoàn kết, dân chủ, trí tuệ, khẩn trương và trách nhiệm cao, Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra. Kỳ họp thông qua 08 luật, 17 nghị quyết, cho ý kiến lần 2 đối với 01 dự án luật, cho ý kiến lần đầu đối với 08 dự án luật khác; giám sát tối cao chuyên đề “việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng”; tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn; xem xét, quyết định các vấn đề về nhân sự, kinh tế - xã hội, ngân sách Nhà nước; xem xét báo cáo về tổng hợp kiến nghị của cử tri và Nhân dân, báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri, cùng một số nội dung quan trọng khác.

Định hướng công tác tuyên truyền trong thời gian tới: Tập trung tuyên truyền Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV thành công tốt đẹp, đổi mới, sáng tạo và đáp ứng tình hình thực tiễn của đất nước, như: Lần đầu tiên Quốc hội tiến hành thảo luận riêng về kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến từ kỳ họp lần thứ 4, khóa XV; có nhiều nội dung quan trọng về công tác lập pháp, nhất là đưa ra các giải pháp kịp thời tháo gỡ những khó khăn, thúc đẩy phát triển kinh tế của đất nước, hỗ trợ người dân và doanh nghiệp (giảm 2% thuế giá trị gia tăng đến hết năm 2023, thúc đẩy thị trường nội địa, đẩy nhanh phân bổ và giải ngân vốn đầu tư công,…).

Tập trung tuyên truyền các dự án luật, nghị quyết được Quốc hội thông qua, cho ý kiến, đặc biệt Nghị quyết về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh, làm rõ ý nghĩa của việc thông qua Nghị quyết để tạo động lực, nguồn lực mới để Thành phố Hồ Chí Minh phát triển; phát huy tiềm năng, lợi thế cho vùng Đông Nam Bộ phát triển kinh tế - xã hội cũng như Thành phố Hồ Chí Minh là đầu tàu kinh tế của cả nước, nhằm cụ thể hóa Nghị quyết số 31-NQ/TW ngày 30/12/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn,... phân tích kỳ họp này Quốc hội có nhiều quyết sách quan trọng thúc đẩy phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội như quyết định, điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án quan trọng thuộc thẩm quyền của Quốc hội; đầu tư bổ sung vốn điều lệ cho Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; sửa đổi bổ sung căn bản các thủ tục, quy định về xuất, nhập cảnh của công dân Việt Nam và người nước ngoài ở Việt Nam,...

Cổ vũ, động viên toàn đảng, toàn dân và toàn quân nỗ lực, quyết tâm vượt qua khó khăn, thách thức, nắm bắt thời cơ, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 và giai đoạn 2021 - 2025, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Ban chấp hành Công đoàn cơ sở Cục Thống kê triển khai tuyên truyền phổ biến kết quả kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV đến công chức và người lao động để biết và thực hiện.

BCHCĐCS – Bảo Uyên


Tin liên quan
1 2 3 4 5  ... 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 24
  • Hôm nay: 770
  • Trong tuần: 5775
  • Tất cả: 871619

Copyright © 2016 CỤC THỐNG KÊ TỈNH NINH THUẬN

ĐƯỜNG 16 THÁNG 4, PHƯỜNG MỸ HẢI,  TP. PHAN RANG - THÁP CHÀM, NINH THUẬN

Điện thoại: 0259 3 830318  * Email: ninhthuan@gso.gov.vn