Quyết định ban hành danh mục mã định danh điện tử của các cơ quan, đơn vị thuộc Bô kế hoạch và Đầu tư
Nhằm phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu với các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu của các bộ, ngành, địa phương;

Ngày 22/4/2021, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ký quyết định số 522  /QĐ -BKHĐT về ban hành danh mục mã định danh điện tử của các cơ quan, đơn vị thuộc Bô kế hoạch và Đầu tư, phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu với các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu của các bộ, ngành, địa phương. Trong đó, xác định mã định danh điện tử của tất cả các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ. ví dụ:

- Mã định danh điện tử cấp I của BKHĐT:   G05 (Bộ Kế hoạch và Đầu tư);

- Mã định danh điện tử cấp II của BKHĐT:  G05.25 (Tổng cục Thống kê);

- Mã định danh điện tử cấp III của BKHĐT: G05.25.62 (Cục Thống kê Ninh Thuận);

- Mã định danh điện tử cấp IV của BKHĐT: G05.25.62.01 (Chi cục Thống kê Khu vực Ninh Sơn - Bác Ái;

- Mã định danh điện tử cấp IV của BKHĐT: G05.25.62.02 (Chi cục Thống kê Khu vực Ninh Hải - Thuận Bắc);

- Mã định danh điện tử cấp IV của BKHĐT: G05.25.62.03 (Chi cục Thống kê Khu vực Ninh Phước - Thuận Nam);

- Mã định danh điện tử cấp IV của BKHĐT: G05.25.62.04 (Chi cục Thống kê Thành phố Phan Rang - Tháp Chàm).

Tổ chức triển khai thực hiện quyết định nêu trên; Lãnh đạo Cục yêu cầu các công chức Cục Thống kê Ninh Thuận, nhất là các công chức lãnh đạo phải biết mã số định danh điện tử của đơn vị mình để phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu với các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu của các bộ, ngành, địa phương.

Đính kèm: Quyết định số: 522/QĐ-BKHĐT

Huỳnh Thế NhiệmTin liên quan
1 2 3 4 5  ... 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 13
  • Hôm nay: 1021
  • Trong tuần: 5548
  • Tất cả: 826964

Copyright © 2016 CỤC THỐNG KÊ TỈNH NINH THUẬN

ĐƯỜNG 16 THÁNG 4, PHƯỜNG MỸ HẢI,  TP. PHAN RANG - THÁP CHÀM, NINH THUẬN

Điện thoại: 0259 3 830318  * Email: ninhthuan@gso.gov.vn