Cục Thống kê tổ chức Hội nghị triển khai Ngày pháp luật Tháng 3 năm 2023
Sáng ngày 06/3/2023, Cục Thống kê Ninh Thuận tổ chức Hội nghị triển khai Ngày pháp luật Tháng 3 năm 2023. Tham dự và chủ trì Hội nghị có Đồng chí Nguyễn Văn Hương, Cục trưởng; cùng toàn thể công chức thuộc Cơ quan Cục Thống kê.


Đ/C Nguyễn Văn Hương, Cục trưởng, chủ trì Hội nghị

Tại Hội nghị đồng chí Nguyễn Văn Hương, Cục trưởng phổ biến, tuyên truyền, triển khai một số văn bản chỉ đạo điều hành của các cấp. Cụ thể gồm nội dung chủ yếu các văn bản sau:

- Chỉ thị số 44-CT/TU, ngày 15/02/2023 của Tỉnh ủy Ninh Thuận về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực;

- Kế hoạch số 93-KH/BCSĐ, ngày 02/02/2023 của Ban cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về Tuyên truyền, phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023 theo Kế hoạch số 01-KH/BCĐ, ngày 30/12/2022 của Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh;

- Thông báo số 03-TB/BCĐCĐS, ngày 02/02/2023 của Tỉnh ủy Ninh Thuận về Kết luận  của Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số về tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023;

- Thông báo số 47/TB-VPUB ngày 21/02/2023 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh về Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Trần Quốc Nam tại cuộc họp Ban Điều hành chuyển đổi số tỉnh quý I năm 2023;

- Hướng dẫn số 108-HD/BTGTU, ngày 17/02/2023 về công tác tuyên truyền Biển, Đảo năm 2023.

Tại hội nghị, Cục trưởng đã chỉ đạo và giao việc cụ thể như sau:

+ Phòng Thống kê Tổng hợp (Đ/c Đoàn Thị Khánh Ngân) phụ trách tham mưu xuyên suốt về các kế hoạch tuyên truyền, kế hoạch triển khai thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tại cơ quan Cục Thống kê;

+ Phòng Thu Thập Thông tin Thống kê (Đ/c Phạm Bình Nhẫn) khẩn trương tham mưu thành lập Ban chỉ đạo Chuyển đổi số,  quy chế hoạt động của BCĐ; Kế hoạch chuyển đổi số năm 2023 của đơn vị Cục Thống kê (hoàn thành trong tháng 3/2023).

+ Phòng Tổ chức-Hành chính (Đ/c Huỳnh Thế nhiệm) cập nhật các văn bản có liên quan các nội dung về Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; Chuyển đổi số; Biển, đảo Việt Nam để tham mưu tuyên truyền lên Trang Web của Cục Thống kê và các hình thức phù hợp khác.

Kết Hội nghị, Cục trưởng yêu cầu Công chức Cơ quan Cục, nhất là Thủ trưởng các đơn vị tiếp tục nghiên cứu sâu kỹ toàn bộ nội dung các văn bản nêu trên để tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả./.Huỳnh Thế Nhiệm (Phòng TC-HC)
Tin liên quan
1 2 3 4 5  ... 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 12
  • Hôm nay: 335
  • Trong tuần: 4383
  • Tất cả: 753654

Copyright © 2016 CỤC THỐNG KÊ TỈNH NINH THUẬN

ĐƯỜNG 16 THÁNG 4, PHƯỜNG MỸ HẢI,  TP. PHAN RANG - THÁP CHÀM, NINH THUẬN

Điện thoại: 0259 3 830318  * Email: ninhthuan@gso.gov.vn