Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực
Để tiếp tục đẩy mạnh và tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, thực chất, hiệu quả hơn nữa trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới;

Ngày 15/02/2023, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Thuận ban hành Chỉ thị số 44-CT/TU về Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Theo đó, một trong những nội dung rất quan trọng cần tập trung thực hiện của  cấp ủy đảng, lãnh đạo chính quyền các cấp  được xác định như sau:

Đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm và tính tiên phong, gương mẫu của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhất là người đứng đầu trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; kiên trì giáo dục đạo đức liêm chính, văn hóa tiết kiệm, không tham nhũng, tiêu cực, xây dựng nếp sống văn hóa “trọng liêm sỉ, trọng danh dự” trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và văn hóa “căm ghét tham nhũng” trong đại bộ phận quần chúng Nhân dân. Qua đó, tạo sự tự giác, đồng thuận, thống nhất cao về ý chí và hành động trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và Nhân dân trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Chú trọng thông tin tuyên truyền về gương người tốt, việc tốt; khắc phục tình trạng thông tin một chiều, thông tin không chính xác, mang tính kích động, gây hoang mang. Bảo vệ, khen thưởng, động viên kịp thời những người làm báo tích cực, dũng cảm đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực; đồng thời kiên quyết vạch trần, phê phán, bác bỏ các luận điệu xuyên tạc, lợi dụng phòng, chống tham nhũng, tiêu cực để kích động, chia rẽ, chống phá Đảng, Nhà nước. Xử lý nghiêm việc đưa tin sai sự thật, vu cáo, bịa đặt, gây hậu quả xấu; kiên quyết đấu tranh, loại bỏ tư tưởng lo ngại việc đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực sẽ “làm chậm sự phát triển”, làm “hạn chế sức sáng tạo, dám nghĩ, dám làm”, “nhụt chí”, “làm cầm chừng”, “phòng thủ” trong một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp. Phải xem công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực là cơ hội để làm trong sạch bộ máy, tăng năng lực và sức chiến đấu của bộ máy và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội; đồng thời, tăng cường tuyên truyền công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực phải gắn với tuyên truyền kết quả thực hiện nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng và học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đính kèm: Chỉ thị số  44-CT/TU

Huỳnh Thế Nhiệm

Tin liên quan
1 2 3 4 5  ... 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 9
  • Hôm nay: 290
  • Trong tuần: 4338
  • Tất cả: 753609

Copyright © 2016 CỤC THỐNG KÊ TỈNH NINH THUẬN

ĐƯỜNG 16 THÁNG 4, PHƯỜNG MỸ HẢI,  TP. PHAN RANG - THÁP CHÀM, NINH THUẬN

Điện thoại: 0259 3 830318  * Email: ninhthuan@gso.gov.vn