Chủ đề hành động về chuyển đổi số năm 2023 của tỉnh Ninh Thuận
Chủ đề hành động về chuyển đổi số năm 2023 của tỉnh Ninh Thuận: “Huy động mọi nguồn lực, tập trung phát triển dữ liệu số, số hoá quy trình; mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương phấn đấu hoàn thành ít nhất một sản phẩm chuyển đổi số năm 2023”

Thực hiện Thông báo số 03-KH/BCĐCĐS ngày 02/02/2023 về kết luận của Ban Chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh Ninh Thuận về tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số năm 2022; phương hướng, nhiệm vụ năm 2023;

Ngày 14/02/2023, Uỷ ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận ban hành Quyết định số 56/QĐ-UBND về Ban hành Kế hoạch chuyển đổi số tỉnh Ninh Thuận năm 2023. Theo đó, mục tiêu tổng quát được xác định như sau:

Đẩy mạnh chuyển đổi số hướng tới thực hiện mục tiêu toàn diện theo Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 29/11/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chuyển đổi số tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030. Trong đó, nhiệm vụ trọng tâm là phát triển chính quyền số, kinh tế số, xã hội số năm 2023 với chủ đề hành động “Huy động mọi nguồn lực, tập trung phát triển dữ liệu số, số hoá quy trình; mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương phấn đấu hoàn thành ít nhất một sản phẩm chuyển đổi số năm 2023”; gắn quá trình chuyển đổi số với cải cách hành chính nhằm nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước và cung cấp dịch vụ công của chính quyền các cấp, nhằm nâng cao chỉ số cải cách hành chính, năng lực cạnh tranh của tỉnh để phục vụ tốt hơn người dân và doanh nghiệp.

Triển khai thực hiện nội dung văn bản nêu trên; Lãnh đạo cơ quan, Cấp ủy Chi bộ Cục Thống kê đã tăng cường công tác tuyên truyền những lợi ích của chuyển đổi số gắn với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của công chức, đảng viên trong đơn vị. Đồng thời giao nhiệm vụ Phòng Thu thập Thông tin Thống kê chủ động phối hợp với phòng Thống kê Tổng hợp tham mưu xây dựng Kế hoạch phấn đấu hoàn thành ít nhất một sản phẩm chuyển đổi số năm 2023 của Cục Thống kê tỉnh Ninh Thuận./.

Huỳnh Thế Nhiệm


Tin liên quan
1 2 3 4 5  ... 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 22
  • Hôm nay: 256
  • Trong tuần: 4304
  • Tất cả: 753575

Copyright © 2016 CỤC THỐNG KÊ TỈNH NINH THUẬN

ĐƯỜNG 16 THÁNG 4, PHƯỜNG MỸ HẢI,  TP. PHAN RANG - THÁP CHÀM, NINH THUẬN

Điện thoại: 0259 3 830318  * Email: ninhthuan@gso.gov.vn