Cục Thống kê triển khai thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2023
Thực hiện Kế hoạch số 329/KH-BCĐ ngày 05/02/2023 của Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh Ninh Thuận Triển khai thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh Ninh Thuận năm 2023;

Ngày 07/02/2023, Cục Thống tỉnh Ninh Thuận ban hành Kế hoạch số 61/KH-CTK về Triển khai thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2023. Theo đó, nội dung chính của kế hoạch được xác định như sau:

1. Xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh

a) Xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh trong đơn vị; thực hiện nghiêm các quy định về văn hóa công sở, văn hóa công vụ và các quy định nêu gương của cán bộ, đảng viên.

b) Xây dựng môi trường văn hóa trên không gian mạng; thúc đẩy các nội dung lành mạnh, tích cực, “thông tin tốt, câu truyện đẹp”, đẩy lùi thông tin tiêu cực, tin xấu, tin giả.

c) Xây dựng đời sống văn hóa vui tươi, an toàn ở cơ quan, đơn vị, đoàn kết, dân chủ, văn minh, đạt chuẩn thực chất về văn hóa; thực hiện tốt quy chế dân chủ; xây dựng nếp sống văn hóa tiến bộ, văn minh, nhất là trong việc cưới, việc tang và lễ hội.

d) Xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, để gia đình thực sự là nơi nuôi dưỡng, hình thành nhân cách, đạo đức trong sáng; giáo dục truyền thống gia đình, nếp sống văn hóa và chuẩn mực ứng xử cho các công dân.

g) Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động thực hiện nếp sống văn minh; phát huy tinh thần trách nhiệm và vai trò làm chủ của người dân trong xây dựng đời sống văn hóa cơ sở, xóa bỏ các tập quán lạc hậu, không phù hợp.

2. Xây dựng cơ quan văn hóa Xây dựng cơ quan văn hóa do Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh công nhận, theo các tiêu chuẩn cơ bản sau

- Hoàn thành tốt nhiệm vụ;

- Xây dựng nếp sống văn minh, môi trường văn hóa công sở;

- Gương mẫu chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

3. Lồng ghép thực hiện các cuộc vận động, phong trào hiện có gắn với thực hiện chuyên môn nghiệp vụ

a) Gắn kết chặt chẽ văn hóa với các lĩnh vực của đời sống xã hội, phát huy vai trò của các yếu tố văn hóa và nhân tố con người trở thành nguồn lực nội sinh quan trọng của chuyên môn nghiệp vụ.

b) Gắn việc xây dựng đời sống văn hóa thông qua thực hiện hiệu quả phong trào thi đua của đơn vị.

c) Tiếp tục triển khai gắn kết thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ của đơn vị với các phong trào, cuộc vận động về: “Dân vận khéo”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Học tập, lao động, sáng tạo trong cán bộ, công nhân viên chức”, “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, “Tuổi trẻ Việt Nam sống, chiến đấu, lao động và học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại”...

Về tổ chức thực hiện, Cục trưởng đã giao phòng Tổ chức-Hành chính chủ trì và phối hợp với các phòng thuộc cục triển khai các nội dung Kế hoạch gắn với thực hiện các nhiệm vụ chính trị và chuyên môn nghiệp vụ phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của đơn vị./.

Đính kèm: Kế hoạch số 61/KH-CTK

Huỳnh Thế Nhiệm


Tin liên quan
1 2 3 4 5  ... 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 8
  • Hôm nay: 313
  • Trong tuần: 4361
  • Tất cả: 753632

Copyright © 2016 CỤC THỐNG KÊ TỈNH NINH THUẬN

ĐƯỜNG 16 THÁNG 4, PHƯỜNG MỸ HẢI,  TP. PHAN RANG - THÁP CHÀM, NINH THUẬN

Điện thoại: 0259 3 830318  * Email: ninhthuan@gso.gov.vn