Chi bộ Cục Thống kê - Tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Huỳnh Tấn Phát (15/02/1913 – 15/02/2023)
Thực hiện Hướng dẫn số 103-HD/BTGTU, ngày 18/01/2023 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Huỳnh Tấn Phát (15/02/1913 - 15/02/2023);

Ngày 31/01/2023, Đảng ủy Khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh Ninh Thuận ban hành Hướng dẫn số 67-HD /ĐUK về Tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Huỳnh Tấn Phát (15/02/1913 – 15/02/2023). Theo đó,  nội dung tuyên truyền được xác định như sau:

1. Tuyên truyền về thân thế, cuộc đời hoạt động cách mạng của đồng chí Huỳnh Tấn Phát; nhà trí thức yêu nước có uy tín lớn, tấm gương tiêu biểu cho khối đại đoàn kết toàn dân tộc, người Cộng sản kiên trung mẫu mực, kiến trúc sư tài năng, sáng tạo.

2. Những cống hiến quan trọng của đồng chí Huỳnh Tấn Phát đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc, đặc biệt là đóng góp của Đồng chí trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đoàn kết quốc tế, tham gia xây dựng đường lối đổi mới đất nước trên các cương vị lãnh đạo Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam, Chủ tịch Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam, Phó Thủ tướng Chính phủ, Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhà nước, Chủ tịch Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và những đóng góp trên lĩnh vực kiến trúc với nhiều công trình, tác phẩm xuất sắc làm đẹp cuộc đời, góp phần xây dựng nền nghệ thuật kiến trúc Việt Nam hiện đại, giàu bản sắc dân tộc.

3. Phẩm chất đạo đức, cao đẹp của đồng chí Huỳnh Tấn Phát: Luôn trung thành vô hạn với lý tưởng cộng sản, suốt đời phấn đấu cho độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; luôn gần gũi, quý trọng Nhân dân, luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trước Đảng, trước Nhân dân và Tổ quốc; người chiến sĩ Cộng sản kiên cường, quả cảm; một nhà lãnh đạo tài năng, sống liêm khiết, giản dị, khiêm nhường, mẫu mực và in đậm sâu sắc với đồng bào, đồng chí; là tấm gương sáng cho cán bộ, đảng viên, Nhân dân học tập, noi theo.

4. Những thành tựu và kết quả nổi bật sau hơn 35 năm thực hiện đường lối đổi mới đất nước dưới sự lãnh đạo đúng đắn, sáng tạo của Đảng; sự nỗ lực, phấn đấu bền bỉ, liên tục của các cấp, các ngành và vai trò đóng góp to lớn của các tầng lớp Nhân dân để hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước Việt Nam hùng cường, thịnh vượng vào năm 2045.

5. Đấu tranh, phản bác thông tin, quan điểm sai trái, thù địch, chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa, xuyên tạc cuộc đời, sự nghiệp cách mạng và những cống hiến to lớn của đồng chí Huỳnh Tấn Phát.

Triển khai thực hiện Hướng dẫn nêu trên, Cấp ủy Chi bộ Cục Thống kê đã tuyên truyền theo nội dung Đề cương của Ban Tuyên giáo Trung ương đến tất cả đảng viên; Đồng thời đăng tải nội dung tuyên truyền này lên Trang thông tin điện tử Cục Thống kê để Công chức và người lao động trong ngành được quán triệt./.

Đính kèm: Hướng dẫn số 67-HD /ĐUKĐềcương tuyên truyền của Ban Tuyên giáo Trung ương

Huỳnh Thế Nhiệm

Tin liên quan
1 2 3 4 5  ... 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 18
  • Hôm nay: 252
  • Trong tuần: 4300
  • Tất cả: 753571

Copyright © 2016 CỤC THỐNG KÊ TỈNH NINH THUẬN

ĐƯỜNG 16 THÁNG 4, PHƯỜNG MỸ HẢI,  TP. PHAN RANG - THÁP CHÀM, NINH THUẬN

Điện thoại: 0259 3 830318  * Email: ninhthuan@gso.gov.vn