KỶ NIỆM 93 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM (03/02/1930 - 03/02/2023)
Kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, toàn Đảng bộ và Nhân dân Ninh Thuận vô cùng tự hào vì đất nước có một Đảng Cộng sản kiên cường, trung thành với Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, lãnh đạo Nhân dân ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, làm nên những kỳ tích vĩ đại trong lịch sử dân tộc, đóng góp xứng đáng vào phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, vì hòa bình và tiến bộ của nhân loại. Tự hào về Đảng quang vinh, về Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, mỗi cán bộ, đảng viên và mỗi người dân càng thấy rõ hơn trách nhiệm của mình, nguyện đi theo Đảng, xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh, tiếp tục lãnh đạo Nhân dân ta đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và hội nhập quốc tế, thực hiện thắng lợi mục tiêu: Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh; xây dựng một nước Việt Nam phồn vinh, hòa bình và thịnh vượng. [Trích Đề cương tuyên truyền Kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2023) của Ban Tuyên giáo tỉnh ủy Ninh Thuận]

Một số hình ảnh tuyên truyền trên các báo điện tử cả nước

Hòa trong khí thế tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2023) của nhân dân cả nước - Chi bộ Cục Thống kê Ninh Thuận đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng, nâng cao nhận thức cho công chức, đảng viên trong đơn vị nhận thức đầy đủ lịch sử vẻ vang của Đảng cộng sản Việt Nam; Khẳng định vai trò lãnh đạo, năng lực, uy tín  và sức chiến đấu của của Đảng trong suốt chặn đường cách mạng 93 năm qua.

Trước hết lãnh đạo cơ quan, cấp ủy Chi bộ đã tập trung tuyên truyền đến đảng viên, công chức và người lao động đơn vị:  Kế hoạch số 168-KH/TU, ngày 14/11/2022 của Tỉnh ủy Ninh Thuận về tổ chức các hoạt động tuyên truyền Kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2023)và mừng Xuân Quý Mão 2023; Đề cương tuyên truyền Kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2023) của Ban Tuyên giáo tỉnh ủy Ninh Thuận./.

Đính kèm: Đề cương tuyên truyền Kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2023) của Ban Tuyên giáo tỉnh ủy Ninh Thuận

Huỳnh Thế Nhiệm
 
 
 
 
Tin liên quan
1 2 3 4 5  ... 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 8
  • Hôm nay: 425
  • Trong tuần: 5513
  • Tất cả: 930528

Copyright © 2016 CỤC THỐNG KÊ TỈNH NINH THUẬN

ĐƯỜNG 16 THÁNG 4, PHƯỜNG MỸ HẢI,  TP. PHAN RANG - THÁP CHÀM, NINH THUẬN

Điện thoại: 0259 3 830318  * Email: ninhthuan@gso.gov.vn