Tổng số: 10
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
39/QĐ-CTK 04/10/2023 Quyết định Phân công nhiệm vụ phụ trách theo dõi, thu thập thông tin Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh Tải về
518/QĐ-UBND 13/09/2023 QUYẾT ĐỊNH PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ PHỤ TRÁCH THEO DÕI,THU THẬP THÔNG TIN HỆ THỐNG CHỈ TIÊU THỐNG KÊ CẤP TỈNH. Tải về
1246/QĐ-TCTK 05/08/2020 Ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của các phòng thuộc Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Tải về
1006/QĐ-TCTK 20/05/2020 Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Tải về
399/QĐ-UBND 16/10/2019 Quyết định Quy chế phối hợp công tác giữa Cục Thống kê tỉnh với các Sở, Ban, ngành; UBND huyện, thành phố; UBND xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận Tải về
43/2018/QĐ-TTg 01/11/2018 Quyết định ban hành Hệ thống ngành sản phẩm Việt Nam Tải về
27/2018/QĐ-TTg 06/07/2018 Quyết định ban hành hệ thống ngành kinh tế Việt Nam Tải về
11/2018/QĐ-TTg 01/03/2018 Quyết định ban hành Bảng phân loại tiêu dùng theo mục đích của hộ gia đình Việt Nam Tải về
số 65/2013/QĐ-TTg 11/11/2013 Quyết định sửa đổi, bổ sung Điểm a Khoản 1 Điều 3 Quyết định số 54/QĐ-TTg ngày 24 tháng 8 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thống kê trực thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư Tải về
Số 54/2010/QĐ-TTg 24/08/2010 Quyết định số 54/2010/QĐ-TTg ngày 24 tháng 8 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thống kê trực thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư Tải về

Copyright © 2016 CỤC THỐNG KÊ TỈNH NINH THUẬN

ĐƯỜNG 16 THÁNG 4, PHƯỜNG MỸ HẢI,  TP. PHAN RANG - THÁP CHÀM, NINH THUẬN

Điện thoại: 0259 3 830318  * Email: ninhthuan@gso.gov.vn