Tổng số: 17
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
2024/NĐ-CP 16/11/2023 DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH Sửa đổi, bổ sung Phụ lục của Nghị định số 94/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ Tải về
604/CTK-TKTH 15/11/2023 V/v xin ý kiến góp ý dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 94/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 và Nghị định số 94/2022/NĐ-CP ngày 07/11/2022 của Chính phủ Tải về
39/QĐ-CTK 04/10/2023 Quyết định Phân công nhiệm vụ phụ trách theo dõi, thu thập thông tin Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh Tải về
518/QĐ-UBND 13/09/2023 QUYẾT ĐỊNH PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ PHỤ TRÁCH THEO DÕI,THU THẬP THÔNG TIN HỆ THỐNG CHỈ TIÊU THỐNG KÊ CẤP TỈNH. Tải về
01/2021/QH15 12/11/2021 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều và phụ lục danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia của Luật Thống kê Tải về
1246/QĐ-TCTK 05/08/2020 Ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của các phòng thuộc Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Tải về
1006/QĐ-TCTK 20/05/2020 Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Tải về
Thông tư 03/2020/TT-BKHĐT 31/03/2020 Thông tư Quy định Quy trình kiểm tra việc sử dụng số liệu, thông tin thống kê nhà nước Tải về
399/QĐ-UBND 16/10/2019 Quyết định Quy chế phối hợp công tác giữa Cục Thống kê tỉnh với các Sở, Ban, ngành; UBND huyện, thành phố; UBND xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận Tải về
43/2018/QĐ-TTg 01/11/2018 Quyết định ban hành Hệ thống ngành sản phẩm Việt Nam Tải về
12

Copyright © 2016 CỤC THỐNG KÊ TỈNH NINH THUẬN

ĐƯỜNG 16 THÁNG 4, PHƯỜNG MỸ HẢI,  TP. PHAN RANG - THÁP CHÀM, NINH THUẬN

Điện thoại: 0259 3 830318  * Email: ninhthuan@gso.gov.vn