Luật sửa đổi, bổ sung một số điều và phụ lục danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia của Luật Thống kê
Số ký hiệu văn bản 01/2021/QH15
Ngày ban hành 12/11/2021
Ngày hiệu lực 01/01/2022
Trích yếu nội dung Luật sửa đổi, bổ sung một số điều và phụ lục danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia của Luật Thống kê
Hình thức văn bản Luật
Lĩnh vực Luật Thống kê và các văn bản QPPL hướng dẫn
Người ký duyệt Vương Đình Huệ
Tài liệu đính kèm LUẬT 2021_01 Sua doi, bo sung Danh muc chi tieu TK QG.pdf

Copyright © 2016 CỤC THỐNG KÊ TỈNH NINH THUẬN

ĐƯỜNG 16 THÁNG 4, PHƯỜNG MỸ HẢI,  TP. PHAN RANG - THÁP CHÀM, NINH THUẬN

Điện thoại: 0259 3 830318  * Email: ninhthuan@gso.gov.vn