Tăng cường sự lãnh đạo về tiếp tục thực hiện có hiệu quả chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh
Thực hiện Công văn số 4160-CV/TU, ngày 04/7/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy tiếp tục thực hiện có hiệu quả chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh;

Ngày 19/7/2023, Ban Thường vụ Đảng ủy khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh ban hành Công văn số  1804-CV/ĐUK về Tăng cường sự lãnh đạo về tiếp tục thực hiện có hiệu quả chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh. Theo đó, Ban Thường vụ Đảng ủy khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh yêu cầu cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở thực hiện tốt một số nội dung sau:

1. Tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, chuyển từ nhận thức sang hành động về thực hiện chuyển đổi số tại cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; xem đây là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng cả trước mắt và lâu dài; cần phải kiên quyết, kiên trì trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chuyển đổi số, thúc đẩy phát triển kinh tế số, xã hội số.

2. Phát huy trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền các cấp về chuyển đổi số trong cơ quan, tổ chức, lĩnh vực, địa bàn mình phụ trách; gắn nhiệm vụ chuyển đổi số trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và nhiệm vụ chính trị hàng năm của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, góp phần thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 34/NQ-HĐND, ngày 17/5/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chủ trương đầu tư chuyển đổi số tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2021 - 2025, Nghị quyết số 09-NQ/TU, ngày 29/11/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Chuyển đổi số tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2021 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030; thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025, tạo tiền đề đến năm 2030 Ninh Thuận thuộc nhóm các tỉnh, thành phố có nền kinh tế phát triển bền vững từ chuyển đổi số.

Tổ chức triển khai thực hiện Công văn nêu trên; Đồng chí Nguyễn Văn Hương, Bí thư Chi bộ, Cục trưởng Cục Thống kê đã chỉ đạo tổ chức phổ biến, quán triệt thường xuyên chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về chuyển đổi số đến đảng viên, công chức,  và người lao động  đơn vị để nhận thức đúng về vai trò, tầm quan trọng của chuyển đổi số trong tình hình mới. Tăng cường lồng ghép công tác tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện chuyển đổi số trong các hội nghị của cơ quan, chi bộ./.

Đính kèm: Kế hoạch số  1804-CV/ĐUK

Huỳnh Thế Nhiệm


Thống kê truy cập
  • Đang online: 23
  • Hôm nay: 820
  • Trong tuần: 5825
  • Tất cả: 871669

Copyright © 2016 CỤC THỐNG KÊ TỈNH NINH THUẬN

ĐƯỜNG 16 THÁNG 4, PHƯỜNG MỸ HẢI,  TP. PHAN RANG - THÁP CHÀM, NINH THUẬN

Điện thoại: 0259 3 830318  * Email: ninhthuan@gso.gov.vn