NÂNG CAO CHỈ SỐ CHUYỂN ĐỔI SỐ NĂM 2023 VÀ CÁC NĂM TIẾP THEO TỈNH NINH THUẬN
Thực hiện Quyết định số 922/QĐ-BTTTT ngày 20/5/2022 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông phê duyệt Đề án “Xác định Bộ chỉ số đánh giá chuyển đổi số của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc chính phủ, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và của quốc gia” (gọi tắt là Quyết định số 922/QĐ-BTTTT).

Trên cơ sở công bố của Bộ Thông tin và Truyền thông ngày 12/7/2023 về Chỉ số chuyển đổi số (DTI). Kết quả trong năm 2022 đạt 593,4/1000 điểm (cao hơn trung bình cả nước 1,43 điểm), có giá trị DTI đạt 0,5934, tăng 94,69% so với năm 2021, xếp thứ 27/63 tỉnh, thành phố, tăng 26 bậc so với năm 2021. Trong đó: Chính quyền số đạt 0,6787, tăng 93,03%, xếp thứ 24/63, tăng 23 bậc; Kinh tế số đạt 0,6518, tăng 90,53%, xếp thứ 29/63, tăng 18 bậc; Xã hội số đạt 0,6045, tăng 87,44%, xếp thứ 22/63, tăng 27 bậc. Giá trị trung bình DTI 2022 cấp tỉnh là 0,5791 trong đó tỉnh Ninh Thuận đạt 0,5934 giá trị thuộc nhóm các tỉnh có giá trị đạt trên mức trung bình của cả nước. Để tiếp tục duy trì nâng cao chỉ số và khắc phục những hạn chế và tạo chuyển biến tích cực trong công tác chuyển đổi số của tỉnh, nâng cao xếp hạng về Chỉ số DTI;

Ngày 16/8/2023, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận  ban hành Kế hoạch số 3402/KH-UBND về nâng cao Chỉ số chuyển đổi số năm 2023 và các năm tiếp theo trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. Theo đó; yêu cầu Kế hoạch được xác định như sau:

1. Các sở, ban, ngành cấp tỉnh và Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã và các doanh nghiệp có liên quan tăng cường công tác phối hợp, cung cấp thông tin kịp thời liên quan đến chuyển đổi số; bố trí nguồn lực hợp lý, xác định những công việc cấp bách, thiết yếu để tập trung ưu tiên thực hiện trước; quan tâm “đúng mức” đến cán bộ, công chức, viên chức chuyên trách công nghệ thông tin; xác định việc hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ quan trọng góp phần trong việc nâng cao Chỉ số DTI của tỉnh.

2. Các sở, ban, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị liên quan tập trung, quyết liệt triển khai thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ cụ thể về chuyển đổi số năm 2023 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận được Ban Điều hành Chuyển đổi số giao tại Kế hoạch số 956/KH-BĐHCĐS ngày 16/3/2023.

3. Bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chuyển đổi số theo chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Thông tin và Truyền thông, Tỉnh ủy, UBND tỉnh để triển khai thực hiện, đảm bảo kịp thời, hiệu quả và phù hợp với yêu cầu thực tiễn của địa phương.

4. Duy trì các nhóm tiêu chí đã đạt điểm số cao; phân công rõ việc, rõ trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị và nghiêm túc thực hiện các nhiệm vụ đề ra nhằm đảm bảo cải thiện, nâng cao các nhóm tiêu chí đạt điểm thấp, chưa đạt điểm.

5. Cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ phụ trách các Chỉ số chính/Chỉ số thành phần có trách nhiệm phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ được giao; các đơn vị liên quan có trách nhiệm phối hợp với đơn vị phụ trách và cùng chịu trách nhiệm về các Chỉ số thành phần thuộc lĩnh vực phụ trách.

Triển khai Kế hoạch nêu trên; Lãnh đạo Cục Thống kê đã chỉ đạo các đơn vị thuộc Cục tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ phụ trách các Chỉ số chính/Chỉ số thành phần có trách nhiệm phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ được giao; Đồng thời có trách nhiệm phối hợp với đơn vị phụ trách và cùng chịu trách nhiệm về các Chỉ số thành phần thuộc lĩnh vực phụ trách (Cục Thống kê được giao phụ trách các chỉ số: Số lượng dân số; Số lượng dân số trong độ tuổi lao động; Số lượng hộ gia đình.)./.

Đính kèm:  Kế hoạch số 3402/KH-UBND

Huỳnh Thế Nhiệm


Thống kê truy cập
  • Đang online: 15
  • Hôm nay: 828
  • Trong tuần: 5833
  • Tất cả: 871677

Copyright © 2016 CỤC THỐNG KÊ TỈNH NINH THUẬN

ĐƯỜNG 16 THÁNG 4, PHƯỜNG MỸ HẢI,  TP. PHAN RANG - THÁP CHÀM, NINH THUẬN

Điện thoại: 0259 3 830318  * Email: ninhthuan@gso.gov.vn