TẬP HUẤN ĐIỀU TRA LAO ĐỘNG VIỆC LÀM NĂM 2023
Ngày 08/12/2022, Tổng cục Thống kê đã tổ chức hội nghị Tập huấn hướng dẫn nghiệp vụ Điều tra Lao động việc làm năm 2023 dưới hình thức trực tiếp và trực tuyến. Ông Nguyễn Trung Tiến, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị trực tiếp tại trụ sở cơ quan Tổng cục Thống kê có lãnh đạo và chuyên viên Cục Thu thập dữ liệu và Ứng dụng công nghệ thông tin thống kê, đại diện lãnh đạo và chuyên viên một số đơn vị liên quan của  Tổng cục Thống kê. Tham dự trực tuyến hội nghị có các điểm cầu tại 63 Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và một số Chi cục Thống kê cấp huyện. Tại điểm cầu Cục Thống kê Ninh Thuận thành phần tham dự gồm có đại diện Lãnh đạo Cục Thống kê; lãnh đạo, công chức phòng Thống kê Xã hội, phòng Thống kê Tổng hợp, phòng Thu thập Thông tin thống kê, phòng Thống kê Kinh tế; lãnh đạo, công chức các Chi cục Thống kê khu vực huyện/ thành phố và các Điều tra viên.Điều tra Lao động việc làm năm 2023 (Điều tra LĐVL 2023) là cuộc điều tra chọn mẫu trong chương trình điều tra thống kê quốc gia. Mục đích của cuộc điều tra là nhằm thu thập thông tin về tình hình tham gia thị trường lao động của những người từ 15 tuổi trở lên hiện đang sống tại Việt Nam để làm cơ sở tổng hợp, biên soạn các chỉ tiêu thống kê quốc gia về lao động, việc làm, thất nghiệp và thu nhập của người lao động. Kết quả điều tra giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các cấp, các ngành đánh giá, dự báo tình hình biến động của thị trường lao động trên phạm vi cả nước, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, xây dựng và hoạch định chính sách phát triển nguồn nhân lực, kế hoạch sản xuất - kinh doanh phù hợp với xu hướng phát triển của thị trường lao động.Điều tra LĐVL năm 2023 được tiến hành trên phạm vi 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, áp dụng phương pháp phỏng vấn trực tiếp, sử dụng phiếu điện tử cài đặt trên máy tính bảng hoặc điện thoại thông minh của điều tra viên. Thời gian thu thập thông tin tại địa bàn diễn ra từ ngày 01-08 hàng tháng, đảm bảo đúng quy định.

Hội nghị Tập huấn Điều tra LĐVL năm 2023 gồm các nội dung sau: Giới thiệu nội dung chính của phương án và một số nét thay đổi trong điều tra LĐVL 2023; Quy trình chọn mẫu, thay mẫu; Hướng dẫn điền phiếu điều tra; một số lưu ý trong phiếu Điều tra LĐVL năm 2023; Một số lưu ý trong kiểm tra dữ liệu chuyên sâu; Một số vấn đề cần lưu ý trong việc triển khai Điều tra LĐVL 2023; Hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý, giám sát và tổng hợp; Hướng dẫn cài đặt và sử dụng phần mềm CAPI; Thực hành phần mềm quản lý, giám sát điều tra.

Hiện nay, Cục Thống kê Ninh Thuận cùng các Chi cục Thống kê khu vực huyện/ thành phố đang tích cực triển khai công tác chuẩn bị trước điều tra, như: tuyển chọn Điều tra viên; rà soát địa bàn; rà soát, cập nhật bảng kê hộ; chọn hộ; up danh sách địa bàn, danh sách bảng kê hộ mẫu lên trang web. Dự kiến công tác chuẩn bị trước điều tra hoàn thành trước ngày 20/12/2022.

Nguyễn Thu Trang, Thống kê Xã hội

Thống kê truy cập
  • Đang online: 6
  • Hôm nay: 115
  • Trong tuần: 4338
  • Tất cả: 933967

Copyright © 2016 CỤC THỐNG KÊ TỈNH NINH THUẬN

ĐƯỜNG 16 THÁNG 4, PHƯỜNG MỸ HẢI,  TP. PHAN RANG - THÁP CHÀM, NINH THUẬN

Điện thoại: 0259 3 830318  * Email: ninhthuan@gso.gov.vn