Giá trị tăng thêm Khu vực Công nghiệp, Xây dựng tăng thấp nhất kể từ năm 2014
Theo kết quả ước tính GRDP năm 2022 của Tổng cục Thống kê, giá trị tăng thêm (VA) Khu vực II (Công nghiệp, Xây dựng) tăng 5,52% (quý I tăng 3,03%; quý II giảm 2,33%; quý III tăng 10,73%; quý IV tăng 13,25%), mức tăng thấp nhất kể từ năm 2014 (tốc độ tăng VA Khu vực II năm báo cáo so với năm trước các năm 2014-2022 lần lượt là: tăng 15,08%; tăng 12,33%; tăng 7,59%; tăng 5,91%; tăng 14,85%; tăng 46,48%; tăng 37,62%; tăng 23,33%; tăng 5,52%), đóng góp tăng 1,82 điểm phần trăm trong tổng mức tăng chung.

Nguyên nhân của việc tốc độ tăng VA Khu vực II tăng thấp nhất kể từ năm 2014 là: (i) VA ngành Khai khoáng giảm 9,97% so với năm trước, do thời tiết mưa nhiều làm khai thác muối biển giảm và các công trình xây dựng sử dụng vật liệu đá xây dựng giảm; (ii) Các dự án năng lượng tái tạo giảm mạnh đầu tư, xây dựng mới, hoặc bị kiềm hãm sản xuất (do thừa điện) làm cho VA ngành chủ lực Sản xuất và phân phối điện… chỉ tăng 6,21%, thấp hơn nhiều những năm gần đây; (iii) VA ngành Xây dựng chỉ tăng nhẹ 1,01%, cũng là mức tăng thấp nhất kể từ năm 2014 đến nay, do giảm mạnh xây dựng các dự án năng lượng tái tạo so với năm trước và giá nguyên vật liệu xây dựng tăng cao làm chậm nhịp độ các công trình xây dựng.Trong khu vực Công nghiệp và xây dựng; ngành công nghiệp tăng 7,93% so với năm trước (quý I tăng 5,70%, quý II tăng 8,24%; quý III tăng 9,68%; quý IV tăng 9,87%), đây là mức tăng trưởng thấp nhất kể từ năm 2018 – năm tỉnh ta bắt đầu phát triển các dự án năng lượng tái tạo. Trong đó, ngành khai khoáng giảm 9,97% (quý I giảm 0,12%, quý II giảm 10,84%; quý III giảm 15,94%; quý IV giảm 12,19%), đóng góp giảm 0,08 điểm phần trăm mức tăng trưởng chung; ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 19,20% (quý I tăng 12,41%, quý II tăng 10,07%; quý III tăng 34,15%; quý IV tăng 22,04%), đóng góp tăng 0,75 điểm phần trăm; ngành công nghiệp sản xuất và phân phối điện, khí đốt… tăng 6,21% (quý I tăng 4,93%, quý II tăng 9,50%; quý III tăng 4,14%; quý IV tăng 6,54%), mức tăng thấp nhất trong các năm 2019-2022, đóng góp tăng 1,01 điểm phần trăm. Ngành xây dựng tăng 1,01% (quý I giảm 7,67%, quý II giảm 17,71%; quý III tăng 11,98%; quý IV tăng 18,96%), là mức tăng thấp nhất trong 9 năm qua (2014-2022), đóng góp tăng 0,12 điểm phần trăm.
ĐVT: Tỷ đồng

Chỉ tiêu

Năm 2022

Năm 2021

Tốc độ phát triển (%)

Tăng (+), giảm (-)

(%)

A

1

2

3=(1/2)*100

4=100-3

Khu Vực II (Công nghiệp, Xây dựng)

7.607,9

7.210,2

105,52

+5,52

- Công nghiệp

5.067,5

4.695,2

107,93

+7,93

   + Khai khoáng

151,6

168,4

90,03

-9,97

   + Chế biến, chế tạo

1.018,6

854,5

119,20

+19,20

   + Sản xuất và phân phối điện; khí đốt, nước nóng, hơi nước

3.772,4

3552,0

106,21

+6,21

   + Cung cấp nước; hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải

124,9

120,3

103,84

+3,84

- Xây dựng

2.540,4

2.515,1

101,01

+1,01
Về cơ cấu GRDP năm 2022: khu vực Công nghiệp, Xây dựng chiếm tỷ trọng 35,6%, tiếp tục dẫn đầu trong quy mô nền kinh tế (năm 2021 cũng là 35,6%). Cơ cấu kinh tế những năm gần đây có sự chuyển dịch theo hướng khu vực Công nghiệp, Xây dựng tăng lên và giảm khu vực Nông, lâm, thủy sản, rõ ràng nhất là từ năm 2017 đến nay.

GRDP bình quân đầu người năm 2022 khu vực Công nghiệp, Xây dựng đạt 226,4 triệu đồng, tăng 7,0% (tăng 14,9 triệu đồng) so với năm 2021.

Nguyễn Hồng Thiện
(Phòng thống kê Tổng hợp)


Thống kê truy cập
  • Đang online: 8
  • Hôm nay: 578
  • Trong tuần: 4618
  • Tất cả: 869645

Copyright © 2016 CỤC THỐNG KÊ TỈNH NINH THUẬN

ĐƯỜNG 16 THÁNG 4, PHƯỜNG MỸ HẢI,  TP. PHAN RANG - THÁP CHÀM, NINH THUẬN

Điện thoại: 0259 3 830318  * Email: ninhthuan@gso.gov.vn