Áp dụng, duy trì, cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 năm 2023
Nhằm Xây dựng đội ngũ công chức và người lao động trong đơn vị từng bước chuyên môn hóa, chuyên nghiệp hóa, nâng cao chất lượng, hiệu quả, hiệu lực quản lý của Cục Thống kê. Đồng thời xem việc áp dụng, duy trì và cải tiến các quy trình theo yêu cầu của ISO 9001:2015 là nhiệm vụ trọng tâm, một trong các tiêu chí để đánh giá thi đua, khen thưởng hàng năm của các tập thể và các cá nhân của đơn vị.

Ngày 12/12/2022, Cục Thống kê tỉnh Ninh Thuận ban hành Kế hoạch số 770/KH-CTK về Áp dụng, duy trì, cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 năm 2023.

Theo đó; Cục trưởng Cục Thống kê đã giao nhiệm vụ cụ thể về kết quả/sản phẩm, thời gian thực hiện, đơn vị chủ trì/tham mưu, đơn vị phối hợp đối với các đơn vị thuộc Cục để tổ chức triển khai Kế hoạch ISO năm 2023 tại cơ quan Cục Thống kê. Một số nhiệm vụ quan trọng cần lưu ý trong Khung kế hoạch này là:

-Tự rà soát 27 quy trình ISO đang áp dụng của các phòng, Báo cáo kết quả tự rà soát (nêu những điểm không còn phù hợp, kiến nghị sửa đổi, bổ sung, tăng/ giảm quy trình);

-Tổ chức họp đánh giá nội bộ, khắc phục các điểm không phù hợp của một số quy trình ISO.

Lãnh đạo, công chức và người lao động trong toàn đơn vị phải có sự quyết tâm cao trong áp dụng, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo yêu cầu ISO 9001:2015./.

Đính kèm: KH số 770/KH-CTK

Huỳnh Thế NhiệmThống kê truy cập
  • Đang online: 5
  • Hôm nay: 81
  • Trong tuần: 2907
  • Tất cả: 866316

Copyright © 2016 CỤC THỐNG KÊ TỈNH NINH THUẬN

ĐƯỜNG 16 THÁNG 4, PHƯỜNG MỸ HẢI,  TP. PHAN RANG - THÁP CHÀM, NINH THUẬN

Điện thoại: 0259 3 830318  * Email: ninhthuan@gso.gov.vn