Danh mục Tôn giáo Việt Nam
Ban hành theo Quyết định số 121-TCTK/PPCĐ ngày 02 tháng 3 năm 1979 của Tổng cục trưởng Tổng cục

          Tôn giáo trong danh mục này được hiểu là một tổ chức gồm những người có chung niềm tin vào một giáo lý nhất định.

Mã số

Tên tôn giáo

Tên các tổ chức tôn giáo chính

01

Phật giáo

Phật giáo

02

Công giáo

Công giáo

03

Phật giáo Hoà Hảo

Phật giáo Hoà Hảo

04

Hồi giáo

Hồi giáo

05

Cao Đài

Cao đài Tây Ninh

Cao đài Tiên Thiên

Cao đài Chơn Lý

Cao đài Bạch Y

Cao đài Chiếu minh Long châu

Cao đài Minh chơn đạo

Cao đài Ban chỉnh

Cao đài Cầu kho tam quan

Truyền giáo Cao đài

Các tổ chức Cao đài khác

06

Minh sư đạo

Minh sư đạo

07

Minh Lý đạo

Minh lý đạo

08

Tin Lành

Tổng hội Hội thánh Tin lành Việt Nam (miền Bắc)

Tổng hội Hội thánh Tin lành Việt Nam (miền Nam)

Hội truyền giáo Cơ đốc Việt Nam

Hội thánh Cơ đốc Phục lâm

Hội thánh Báp tít VN (Ân điển-Nam phương)

Hội thánh Mennonite Việt Nam

Hội thánh Liên hữu Cơ đốc

Hội thánh Tin lành Trưởng lão

Hội thánh Báp tít VN (Nam phương)

Các tổ chức Tin lành khác

09

Tịnh độ cư sĩ Phật hội Việt Nam

Tịnh độ Cư sĩ Phật hội Việt Nam

10

Đạo Tứ ấn hiếu nghĩa

Đạo Tứ ấn hiếu nghĩa

11

Bửu sơn Kỳ hương

Bửu sơn Kỳ hương

12

Ba Ha'i

Ba Ha'i

 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 6
  • Hôm nay: 141
  • Trong tuần: 4984
  • Tất cả: 931436

Copyright © 2016 CỤC THỐNG KÊ TỈNH NINH THUẬN

ĐƯỜNG 16 THÁNG 4, PHƯỜNG MỸ HẢI,  TP. PHAN RANG - THÁP CHÀM, NINH THUẬN

Điện thoại: 0259 3 830318  * Email: ninhthuan@gso.gov.vn