Chi cục Thống kê khu vực Ninh Hải-Thuận Bắc giám sát điều tra khảo sát mức sống hộ dân cư năm 2024 trên địa bàn huyện Ninh Hải.
Thực hiện Phương án điều tra Khảo sát mức sống dân cư Việt Nam năm 2024 ban hành theo Quyết định số 636/QĐ-TCTK ngày 17/7/2023 của Tổng Cục trưởng Tổng cục Thống kê; và Quyết định số 38/QĐ-CTK ngày 02/10/2023 của Cục Thống kê tỉnh Ninh Thuận về việc giao Kế hoạch công tác và điểm thi đua năm 2024 đối với Chi cục Thống kê khu vực, thành phố.

Sáng ngày 21/02/2024, Lãnh đạo Chi cục Thống kê đi giám sát Điều tra Khảo sát mức sống dân cư Việt Nam năm 2024 tại địa bàn Thôn Đá Bắn, xã Hộ Hải.

Qua một buổi đi giám sát tại địa bàn điều tra cho thấy mục đích cuộc điều tra này là thu thập thông tin: Khảo sát mức sống dân cư Việt Nam năm 2024 (viết tắt là KSMS 2024) là điều tra mẫu thuộc Chương trình điều tra thống kê quốc gia được thực hiện nhằm mục đích: Thu thập thông tin, tổng hợp và biên soạn các chỉ tiêu thống kê quốc gia về mức sống hộ dân cư để đáp ứng nhu cầu thông tin thống kê trong việc đánh giá thực trạng đời sống của dân cư; đo lường nghèo và phân hóa giàu nghèo trong cộng đồng dân cư; Thu thập thông tin tính quyền số chỉ số giá tiêu dùng cho giai đoạn 2025-2030 phục vụ hoạch định chính sách, kế hoạch, giám sát và đánh giá một số chương trình mục tiêu quốc gia.

Sau khi kết thúc giám sát tại địa bàn, Lãnh đạo Chi cục hướng dẫn thêm nghiệp vụ cho điều tra viên, và nhắc nhở điều tra viên chú ý khai thác kỹ các thông tin như: Xác định nhân khẩu học, giáo dục, y tế, việc làm, hoạt động sản xuất kinh doanh của hộ, thông tin về chi tiêu, điều kiện sống của hộ,... nhằm nâng cao chất lượng điều tra để phục vụ việc xây dựng và hoạch định chính sách phát triển kinh tế xã hội./.

Trần Đình Linh Lan- CCTK khu vực Ninh Hải-Thuận Bắc
Tin liên quan
1 2 3 4 5  ... 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 11
  • Hôm nay: 337
  • Trong tuần: 5284
  • Tất cả: 964331

Copyright © 2016 CỤC THỐNG KÊ TỈNH NINH THUẬN

ĐƯỜNG 16 THÁNG 4, PHƯỜNG MỸ HẢI,  TP. PHAN RANG - THÁP CHÀM, NINH THUẬN

Điện thoại: 0259 3 830318  * Email: ninhthuan@gso.gov.vn