Công đoàn cơ sở Cục Thống kê tuyên truyền, vận động đoàn viên, người lao động tham gia Cuộc thi trực tuyến “Giữ niềm tin, trao kỳ vọng”
Thực hiện Công văn số 34/LĐLĐ ngày 13/11/2023 của Ban Thường vụ Liên đoàn lao động tỉnh Ninh Thuận  về việc triển khai tuyên truyền, vận động đoàn viên, người lao động tham gia Cuộc thi trực tuyến “Giữ niềm tin, trao kỳ vọng”;

Ngày 21/11/2023, Ban Thường vụ Công đoàn Viên chức tỉnh Ninh Thuận ban hành Văn bản số 328 /SY- CĐVC  sao y Công văn số 34/LĐLĐ ngày 13/11/2023 của Ban Thường vụ Liên đoàn lao động tỉnh Ninh Thuận  về việc triển khai tuyên truyền, vận động đoàn viên, người lao động tham gia Cuộc thi trực tuyến “Giữ niềm tin, trao kỳ vọng”. Theo đó, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh đề nghị Liên đoàn Lao động các huyện, thành phố, công đoàn ngành, Công đoàn Các khu Công nghiệp tỉnh tuyên truyền, vận động đoàn viên, người lao động tích cực hưởng ứng, tham gia đợt sinh hoạt chính trị Chào mừng Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam – cuộc thi trực tuyến “Gửi niềm tin, trao kỳ vọng”.

Tổ chức triển khai nội dung Công văn nêu trên;  Ban chấp hành Công đoàn cơ sở Cục Thống kê đã tổ chức triển khai tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên, công chức và người lao động tích cực hưởng ứng tham gia Cuộc thi trực tuyến “Giữ niềm tin, trao kỳ vọng”; nhằm giúp cán bộ, đoàn viên và người lao động đơn vị hiểu, nhận thức đầy đủ, sâu sắc hơn về lịch sử các kỳ Đại hội Công đoàn Việt Nam, đặc biệt là kết quả nhiệm kỳ 2018 – 2023, phương hướng nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Đính kèm: - Văn  bản số   328 /SY-CĐVC;
  - Công văn số   34/ LĐLĐ

Huỳnh Thế NhiệmTin liên quan
1 2 3 4 5  ... 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 7
  • Hôm nay: 38
  • Trong tuần: 4881
  • Tất cả: 931333

Copyright © 2016 CỤC THỐNG KÊ TỈNH NINH THUẬN

ĐƯỜNG 16 THÁNG 4, PHƯỜNG MỸ HẢI,  TP. PHAN RANG - THÁP CHÀM, NINH THUẬN

Điện thoại: 0259 3 830318  * Email: ninhthuan@gso.gov.vn