Kế hoạch Phát động đợt thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, nhiệm kỳ 2024 - 2029 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
Thực hiện  Chỉ thị số 48-CT/TU, ngày 27/6/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về lãnh đạo Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Ninh Thuận lần thứ XI, nhiệm kỳ 2024 - 2029;

Ngày 07/11/2023, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận ban hành Kế hoạch số 4646 /KH-UBND về Phát động đợt thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, nhiệm kỳ 2024 - 2029 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. Theo đó, mục đích và yêu cầu được xác định như sau:

1. Mục đích

a) Tạo khí thể thi đua sôi nổi, rộng khắp với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, sáng tạo, hiệu quả, vui tươi, phấn khởi lập thành tích thiết thực chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024-2029.

b) Thông qua đợt thi đua nhằm phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, nâng cao nhận thức, trách nhiệm về vị trí, vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, góp phần bảo đảm thắng lợi của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

c) Thông qua đợt thi đua, phát hiện, giới thiệu gương điển hình tiêu biểu để tuyên truyền và nhân rộng trong MTTQ Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên trên địa bàn tỉnh. Tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân phát huy truyền thống yêu nước, tinh thần năng động, sáng tạo, thi đua trên tất cả các lĩnh vực; nâng cao tính sáng tạo của mỗi tập thể, cá nhân, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong toàn hệ thống MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên; phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và nhiệm vụ chính trị của địa phương, của tỉnh.

2. Yêu cầu

a) Đợt thi đua phải được triển khai sâu rộng đảm bảo thiết thực, hiệu quả gắn với kết quả thực hiện nhiệm vụ của MTTQ Việt Nam các cấp và từng tổ chức thành viên.

b) Kết quả đợt thi đua được thể hiện bằng các công trình, sản phẩm, phần việc cụ thể, có ý nghĩa thiết thực đối với tỉnh, đối với địa phương, cơ sở.

Tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch nêu trên, Cục trưởng Cục Thống kê đã yêu cầu toàn thể công chức và người lao động của đơn vị tích cực tham gia thực hiện nghiêm túc, đạt hiệu quả đợt thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, nhiệm kỳ 2024 - 2029 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. Đồng thời ban hành Kế hoạch số 652  KH-CTK ngày  05 tháng 12 năm 2023 của Cục Thống kê để chỉ đạo triển khai tổ chức phát động thi đua trong toàn đơn vị./.

Đính kèm: - Kế hoạch 4646 /KH-UBND;
  - Kế hoạch số   652/KH-CTK.

Huỳnh Thế NhiệmTin liên quan
1 2 3 4 5  ... 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 10
  • Hôm nay: 84
  • Trong tuần: 4927
  • Tất cả: 931379

Copyright © 2016 CỤC THỐNG KÊ TỈNH NINH THUẬN

ĐƯỜNG 16 THÁNG 4, PHƯỜNG MỸ HẢI,  TP. PHAN RANG - THÁP CHÀM, NINH THUẬN

Điện thoại: 0259 3 830318  * Email: ninhthuan@gso.gov.vn