Cục Thống kê tổ chức Hội nghị triển khai Ngày Pháp luật Tháng 11 năm 2023
Sáng ngày 06/11/2023, Cục Thống kê Ninh Thuận tổ chức Hội nghị triển khai Ngày Pháp luật Tháng 11 năm 2023. Tham dự và chủ trì Hội nghị có Đồng chí Nguyễn Văn Hương, Bí thư Chi bộ, Cục trưởng; cùng toàn thể công chức thuộc Cơ quan Cục Thống kê.


Đ/C Nguyễn Văn Hương, Bí thư Chi bộ, Cục trưởng, chủ trì Hội nghị

Tại Hội nghị đồng chí Nguyễn Văn Hương, Bí thư Chi bộ, Cục trưởng phổ biến, tuyên truyền, triển khai một số văn bản chỉ đạo điều hành của các cấp. Cụ thể gồm nội dung chủ yếu các văn bản sau:

- Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII "Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả".

- Kết luận số 50-KL/TW, ngày 28/02/2023 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII "Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả".

- Nghị quyết số 26-NQ/TU, ngày 13/9/2023 của Tỉnh ủy Ninh Thuận về Hội nghị lần thứ 17, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIV.

- Kế hoạch số 242-KH/TU, ngày 22/9/2023 của Tỉnh ủy về quán triệt, tuyên truyền và tổ chức thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TU, ngày 13/9/2023 của Tỉnh ủy Ninh Thuận về Hội nghị lần thứ 17, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIV.

- Báo cáo số 354-BC/TU, ngày 13/9/2023 của Tỉnh ủy Ninh Thuận về đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025.

Kết Hội nghị, Cục trưởng yêu cầu Công chức Cơ quan Cục, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Cơ quan Cục tiếp tục nghiên cứu sâu kỹ toàn bộ nội dung các văn bản nêu trên để tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả./.Huỳnh Thế Nhiệm 
Tin liên quan
1 2 3 4 5  ... 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 15
  • Hôm nay: 95
  • Trong tuần: 4938
  • Tất cả: 931390

Copyright © 2016 CỤC THỐNG KÊ TỈNH NINH THUẬN

ĐƯỜNG 16 THÁNG 4, PHƯỜNG MỸ HẢI,  TP. PHAN RANG - THÁP CHÀM, NINH THUẬN

Điện thoại: 0259 3 830318  * Email: ninhthuan@gso.gov.vn