Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII
Thực hiện Kế hoạch số 113-KH/ĐUK ngày 09/12/2022 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh về việc Tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII;

Ngày 21/12/2022, Chi bộ Cục Thống kê tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; hội nghị bằng hình thức trực tuyến được kết nối với điểm cầu chính của Đảng ủy Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh. Tham dự và chủ trì Hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Hương, Bí thư Chi bộ, Cục trưởng; cùng toàn thể đảng viên, công chức và người lao động đơn vị.

Tại Hội nghị đã được nghe đồng chí Lưu Xuân Hải – Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối; đồng chí Trần Văn Bắc - Phó Bí thư Đảng ủy Khối; đồng chí Nguyễn Trọng Cấp – Phó Bí thư Đảng ủy Khối quán triệt nội dung cơ bản của các nghị quyết và kết luận của Trung ương:

- Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 9/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về “tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới”;

- Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 17/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về “Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới”;

- Nghị quyết số 29-NQ/TW, ngày 17/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về “Tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”;

- Kết luận số 45-KL/TW, ngày 17/11/2022 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về “Định hướng Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050”.


Toàn cảnh Hội nghị Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt

Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Thông qua Hội nghị đã giúp cho công chức và người lao động, nhất là Đảng viên nâng cao nhận thức chính trị, tạo sự thống nhất trong tổ chức thực hiện các nghị quyết của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Sau Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Hương, Bí thư Chi bộ đã yêu cầu các Đảng viên tiếp tục nghiên cứu các nghị quyết đã tiếp thu tại Hội nghị để thực hiện; Các đồng chí đảng viên, Thủ trưởng các đơn vị cơ quan Cục viết bài thu hoạch sau nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; nội dung viết bài thu hoạch cho đảng viên tham gia học tập theo hướng dẫn của Đảng ủy khối; Trong đó, tập trung vào kiến nghị các biện pháp thực hiện ở cơ quan và trách nhiệm của các nhân để thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Thời gian nộp bài thu hoạch về Chi bộ trước ngày 25/12/2022 để tổng hợp theo quy định./.

Huỳnh Thế Nhiệm

Tin liên quan
1 2 3 4 5  ... 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 17
  • Hôm nay: 334
  • Trong tuần: 7136
  • Tất cả: 703943

Copyright © 2016 CỤC THỐNG KÊ TỈNH NINH THUẬN

ĐƯỜNG 16 THÁNG 4, PHƯỜNG MỸ HẢI,  TP. PHAN RANG - THÁP CHÀM, NINH THUẬN

Điện thoại: 0259 3 830318  * Email: ninhthuan@gso.gov.vn