UBND tỉnh phân công các đơn vị phụ trách tiêu chí và hỗ trợ các địa phương thực hiện xây dựng nông thôn mới đến năm 2025
Ngày 07/12/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận ban hành Quyết định số 1784/QĐ-UBND Về việc phân công các Sở, ban, ngành, các Hội, đoàn thể phụ trách tiêu chí và hỗ trợ các địa phương thực hiện xây dựng nông thôn mới đến năm 2025. Cục Thống kê được Chủ tịch UBND tỉnh giao nhiệm vụ hỗ trợ, đỡ đầu Xã Phước Dinh – Huyện Thuận Nam phấn đấu hoàn thành đạt chuẩn nông thôn mới đến năm 2025. Đồng thời phụ trách Tiêu chí số 10 - Thu nhập, trong Bộ tiêu chí cấp xã đối với xã xây dựng nông thôn mới và xã xây dựng nông thôn mới nâng cao.

Theo đó, Cục trưởng Cục Thống kê đã giao nhiệm vụ cho Phòng Thống kê Kinh tế chủ trì, phối hợp Phòng Thống kê Xã hội và các phòng nghiệp vụ liên quan chủ động tham mưu Lãnh đạo Cục tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được giao theo Quyết định trên; Định kỳ hàng quý, 6 tháng, năm (chậm nhất sau 5 ngày khi kết thúc quý, 10 ngày khi kết thúc 6 tháng và cả năm) báo cáo kết quả hỗ trợ thực hiện tiêu chí và hỗ trợ, đỡ đầu các xã gửi Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2021-2025 (thông qua Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh) theo quy định./.

Đính kèm: Quyết định số 1784/QĐ-UBND

Huỳnh Thế Nhiệm


Tin liên quan
1 2 3 4 5  ... 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 9
  • Hôm nay: 421
  • Trong tuần: 5368
  • Tất cả: 964415

Copyright © 2016 CỤC THỐNG KÊ TỈNH NINH THUẬN

ĐƯỜNG 16 THÁNG 4, PHƯỜNG MỸ HẢI,  TP. PHAN RANG - THÁP CHÀM, NINH THUẬN

Điện thoại: 0259 3 830318  * Email: ninhthuan@gso.gov.vn