Hội thảo xây dựng Quy chế xét, công nhận sáng kiến của Tổng cục Thống kê
Chiều ngày 19/10/2022, tại Hà Nội, Tổng cục Thống kê (TCTK) tổ chức Hội thảo xây dựng Quy chế xét, công nhận sáng kiến và phạm vi ảnh hưởng, hiệu quả áp dụng của sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học và hoạt động của Hội đồng sáng kiến TCTK. Tổng cục trưởng Nguyễn Thị Hương chủ trì Hội thảo.

Tham dự trực tiếp tại Hội thảo có các Phó Tổng cục trưởng TCTK: Nguyễn Trung Tiến, Lê Trung Hiếu; đại diện lãnh đạo và chuyên viên các đơn vị thuộc TCTK; Lãnh đạo, công chức phụ trách thi đua khen thưởng của  63 Cục Thống kê tỉnh, thành phố trên cả nước dự trực tuyến.


Tổng cục trưởng Nguyễn Thị Hương phát biểu chỉ đạo tại Hội thảo

Ngày 04/7/2016, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định số 513/QĐ-TCTK về việc ban hành Quy chế sáng kiến và hoạt động của Hội đồng sáng kiến Tổng cục Thống kê (Quy chế số 513/QĐ-TCTK).

Để phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành và Quy chế xét, công nhận sáng kiến và tổ chức, hoạt động của Hội đồng Sáng kiến Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành kèm theo Quyết định số 1731/QĐ-BKHĐT ngày 29/12/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Vụ Tổ chức cán bộ xây dựng dự thảo Quy chế xét, công nhận sáng kiến và phạm vi ảnh hưởng, hiệu quả áp dụng của sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học và hoạt động của Hội đồng sáng kiến Tổng cục Thống kê thay thế Quy chế số 513/QĐ-TCTK.

Tại Hội thảo, đại diện Vụ Tổ chức cán bộ TCTK trình bày một số nội dung chính của Quy chế xét, công nhận sáng kiến và phạm vi ảnh hưởng, hiệu quả áp dụng của sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học và hoạt động của Hội đồng sáng kiến TCTK.


Toàn cảnh Hội thảo

Dự thảo Quy chế xét, công nhận sáng kiến và phạm vi ảnh hưởng, hiệu quả áp dụng của sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học và hoạt động của Hội đồng sáng kiến TCTK gồm 5 Chương, 24 Điều, cụ thể: Chương I. Những quy định chung (04 điều); Chương II. Nội dung, tiêu chí và điều kiện xét, công nhận sáng kiến (04 điều); Chương III. Xét, công nhận sáng kiến và phạm vi ảnh hưởng, hiệu quả áp dụng của sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học (05 điều); Chương IV. Tổ chức và hoạt động của Hội đồng sáng kiến (03 điều); Chương V. Tổ chức thực hiện (04 điều).

Phát biểu chỉ đạo Hội thảo, Tổng cục trưởng Nguyễn Thị Hương đánh giá cao tính chủ động và nghiêm túc của đơn vị chủ trì Dự thảo Quy chế trong việc giải trình và tiếp thu các nội dung do các đơn vị tham gia đóng góp ý kiến cho Quy chế. Về cơ bản, Dự thảo Quy chế đã bám sát theo khung của quy chế, phạm vi, đối tượng, mục đích và giải thích từ ngữ, các nguyên tắc và điều kiện công nhận sáng kiến…

Tổng cục trưởng đề nghị các đại biểu tham dự Hội thảo tập trung thảo luận làm rõ bố cục, nội dung và cách hiểu thống nhất để sớm hoàn thành và ban hành Quy chế xét, công nhận sáng kiến và phạm vi ảnh hưởng, hiệu quả áp dụng của sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học và hoạt động của Hội đồng sáng kiến TCTK.

Hội thảo tập trung thảo luận về các vấn đề liên quan đến các nội dung trong Dự thảo Quy chế xét, công nhận sáng kiến và phạm vi ảnh hưởng, hiệu quả áp dụng của sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học và hoạt động của Hội đồng sáng kiến TCTK.

Kết luận Hội thảo, Tổng cục trưởng Nguyễn Thị Hương đề nghị đơn vị chủ trì tiếp tục rà soát lại kết cấu, phụ lục và các từ ngữ trong Dự thảo Quy chế; hoàn thiện tiếp thu ý kiến của các đại biểu tham dự đã góp ý và gửi lại cho các đơn vị để Quy chế xét, công nhận sáng kiến và phạm vi ảnh hưởng, hiệu quả áp dụng của sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học và hoạt động của Hội đồng sáng kiến TCTK sớm được hoàn thiện và ban hành./.

Huỳnh Thế Nhiệm
(Nguồn: Tạp chí Con số và Sự kiện- Ngày 19/10/2022)


Thống kê truy cập
  • Đang online: 5
  • Hôm nay: 333
  • Trong tuần: 4256
  • Tất cả: 668923

Copyright © 2016 CỤC THỐNG KÊ TỈNH NINH THUẬN

ĐƯỜNG 16 THÁNG 4, PHƯỜNG MỸ HẢI,  TP. PHAN RANG - THÁP CHÀM, NINH THUẬN

Điện thoại: 0259 3 830318  * Email: ninhthuan@gso.gov.vn