Chỉ Thị về nâng cao công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân; Chủ động thích ứng linh hoạt, góp phần phục hồi nhanh, phát triển bền vững
Thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 20/9/2022 của Thủ tướng Chính phủ về nâng cao công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân; chủ động thích ứng linh hoạt, góp phần phục hồi nhanh, phát triển bền vững; Công văn số 3060-CV/TU ngày 28/9/2022 của Tỉnh ủy về việc quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 20/9/2022 của Thủ tướng Chính phủ;

Ngày 07 tháng 10 năm 2022 Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Chỉ thị số 14/CT-UBND Về nâng cao công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân; Chủ động thích ứng linh hoạt, góp phần phục hồi nhanh, phát triển bền vững. Theo đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị Quán triệt đầy đủ, sâu sắc các quan điểm sau:

(1) Thực hiện kịp thời, toàn diện các quan điểm, chủ trương của Đảng về công tác y tế, nhất là tại các Nghị quyết số 20-NQ/TW; 21-NQ/TW Ban chấp hành Trung ương khóa XII, Nghị quyết Đại hội XIII.

(2) Tiếp tục đặt sức khỏe, tính mạng của người dân lên trên hết, trước hết. Làm việc phải thực chất, hiệu quả, vì Nhân dân phục vụ. Mỗi cán bộ, nhân viên y tế đều khắc ghi và hành động theo lời dạy của Bác Hồ và 12 điều y đức; không ngừng trau dồi kiến thức, chuyên môn nghiệp vụ, làm giàu y lý, nâng cao y thuật.

(3) Công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân là công việc chung của toàn hệ thống chính trị với nòng cốt là ngành Y tế. Các bộ, ngành, địa phương cần quan tâm đầu tư, dành nhiều thời gian chỉ đạo, nguồn lực hơn, tích cực hỗ trợ ngành Y tế theo đúng chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền.

(4) Phát huy tinh thần đoàn kết; càng khó khăn, càng phức tạp, càng phải đoàn kết. Tiếp tục đề cao tinh thần trách nhiệm, năng động, sáng tạo, dám nghĩ dám làm, nhất là của người đứng đầu, người có thẩm quyền trong thực hiện các nhiệm vụ của ngành, địa phương về công tác y tế, trước hết là trong phòng, chống dịch COVID-19.

(5) Triển khai công tác có trọng tâm, trọng điểm, tránh dàn trải. Xác định những việc quan trọng, cấp bách, cần giải quyết ngay; bảo đảm thực hiện tốt những công việc thường xuyên; ứng phó hiệu quả với những vấn đề phát sinh; có lộ trình, kế hoạch và phân công trách nhiệm cụ thể đối với các nhiệm vụ trung hạn và dài hạn.

(6) Tiếp cận phát triển ngành Y tế một cách tổng thể, toàn diện cả y tế công lập và y tế tư nhân.

Đính kèm: Chỉ thị số 14/CT-UBND

Huỳnh Thế Nhiệm

Thống kê truy cập
  • Đang online: 8
  • Hôm nay: 338
  • Trong tuần: 4261
  • Tất cả: 668928

Copyright © 2016 CỤC THỐNG KÊ TỈNH NINH THUẬN

ĐƯỜNG 16 THÁNG 4, PHƯỜNG MỸ HẢI,  TP. PHAN RANG - THÁP CHÀM, NINH THUẬN

Điện thoại: 0259 3 830318  * Email: ninhthuan@gso.gov.vn