HỘI NGHỊ TẬP HUẤN ĐIỀU TRA CƠ SỞ SẢN XUẤT KINH DOANH CÁ THỂ NĂM 2022
Sáng ngày 27/9/2022, Cục Thống kê tỉnh Ninh Thuận đã tổ chức Hội nghị tập huấn Điều tra cơ sở sản xuất kinh doanh (SXKD) cá thể năm 2022.

Tham dự và chỉ đạo hội nghị có ông Nguyễn văn Hương, Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Ninh Thuận; đại diện lãnh đạo và công chức các Phòng liên quan thuộc cơ quan Cục Thống kê; đại diện lãnh đạo Chi cục Thống kê, công chức phụ trách và điều tra viên. Hội nghị làm việc trong 01 (một) ngày 27 tháng 9 năm 2022.


Ông Nguyễn Văn Hương – Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Ninh Thuận phát biểu chỉ đạo hội nghị

Điều tra cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể năm 2022 là điều tra mẫu thuộc Chương trình điều tra thống kê quốc gia. Đây là cuộc điều tra được thực hiện trên phạm vi cả nước với mục đích: đánh giá thực trạng, năng lực và kết quả sản xuất kinh doanh của các cơ sở, phục vụ công tác quản lý, hoạch định chính sách; cập nhật cơ sở dữ liệu về cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể; tính toán các chỉ tiêu thống kê quốc gia; đáp ứng nhu cầu của người dùng tin trong và ngoài nước.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, ông Nguyễn Văn Hương yêu cầu các đại biểu tham dự Hội nghị thực hiện đúng quy chế dự Hội nghị, đảm bảo nghiêm túc và đầy đủ thời gian. Các đồng chí lãnh đạo Chi Cục Thống kê tiếp thu đầy đủ các nội dung và yêu cầu của Phương án Điều tra cơ sở SXKD cá thể năm 2022, để tổ chức chỉ đạo thực hiện tốt cuộc điều tra tại địa phương theo nội dung công việc và tiến độ được quy định. Ngoài ra, để đảm bảo và nâng cao chất lượng các cuộc điều tra thống kê nói chung và Điều tra cơ sở SXKD cá thể năm 2022 nói riêng, Cục trưởng yêu cầu tăng cường kiểm tra, giám sát trong công tác thu thập thông tin tại thực địa.

Nội dung tập huấn bao gồm: Giới thiệu nội dung chính của phương án và một số nét thay đổi trong điều tra cơ sở SXKD cá thể năm 2022;  Hướng dẫn điền phiếu điều tra; Một số lưu ý và quy ước trong phiếu điều tra; Một số vấn đề cần lưu ý trong đánh mã ngành, kiểm tra dữ liệu điều tra cơ sở SXKD cá thể; Hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý, giám sát và tổng hợp điều tra cơ sở SXKD cá thể năm 2022; Hướng dẫn cài đặt và sử dụng phần mềm CAPI thực hiện điều tra cơ sở SXKD cá thể năm 2022; Thực hành phần mềm quản lý, giám sát điều tra cơ sở SXKD cá thể; Thực hành phần mềm điều tra CAPI.

Thời gian điều tra 30 ngày, bắt đầu từ ngày 01/10/2022 và đến hết ngày 30/10/2022.
Toàn cảnh hội nghị

(Ảnh và tin bài: Đào Nguyệt Vũ)Thống kê truy cập
  • Đang online: 8
  • Hôm nay: 319
  • Trong tuần: 4242
  • Tất cả: 668909

Copyright © 2016 CỤC THỐNG KÊ TỈNH NINH THUẬN

ĐƯỜNG 16 THÁNG 4, PHƯỜNG MỸ HẢI,  TP. PHAN RANG - THÁP CHÀM, NINH THUẬN

Điện thoại: 0259 3 830318  * Email: ninhthuan@gso.gov.vn