Cục Thống kê phát động hưởng ứng Phong trào thi đua “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
Thực hiện Kế hoạch số 2870/KH-UBND ngày 02/7/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phát động Phong trào thi đua “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận;

Ngày 13/7/2022, Cục Thống kê tỉnh Ninh Thuận ban hành Kế hoạch số 446/KH-CTK về phát động hưởng ứng Phong trào thi đua “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. Theo đó, mục đích và yêu cầu được xác định như sau:

1. Mục đích

- Phát huy tinh thần đoàn kết, sức mạnh của hệ thống chính trị, toàn xã hội và cộng đồng trong việc tuyên truyền, nâng cao nhận thức, tinh thần chủ động sáng tạo của mỗi cá nhân, tập thể, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong toàn tỉnh góp phần thực hiện thắng lợi chính sách, chương trình giảm nghèo của Đảng và Nhà nước.

- Đẩy mạnh, nâng cao chất lượng Phong trào thi đua vì người nghèo, khơi dậy ý chí tự lực, tự cường, phát huy nội lực vươn lên “thoát nghèo, xây dựng cuộc sống ấm no” của người dân và cộng đồng, phấn đấu “Vì một Ninh Thuận không còn người nghèo”.

- Tổ chức Phong trào thi đua vì người nghèo thiết thực, hiệu quả, phấn đấu thực hiện giảm tỷ lệ hộ nghèo đạt chỉ tiêu Tỉnh đề ra: Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều duy trì mức giảm 1,5 - 2%/năm; tỷ lệ hộ nghèo dân tộc thiểu số giảm trên 3%/năm; xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang thoát khỏi tình trạng đặc biệt khó khăn; Tỷ lệ hộ nghèo ở huyện nghèo giảm từ 4 - 5%/năm; 50% số xã, thôn thoát khỏi tình trạng đặc biệt khó khăn. Thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng quy định các chính sách đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng khó khăn khác.

2. Yêu cầu

- Việc thực hiện Phong trào thi đua vì người nghèo phải trở thành nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên trong phong trào thi đua của đơn vị toàn ngành giai đoạn 2021 - 2025.

- Phong trào thi đua vì người nghèo được triển khai sâu rộng, thu hút đông đảo công chức và người lao động tham gia với nội dung đa dạng, hình thức phong phú, thiết thực, phù hợp với điều kiện thực tế của các phòng thuộc Cục, Chi cục Thống kê các khu vực, thành phố phát huy được sáng kiến của từng cá nhân trong đơn vị.

- Kịp thời phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng các điển hình tiên tiến, những sáng kiến, kinh nghiệm hay, mô hình, cách làm sáng tạo trong thực hiện chính sách, chương trình giảm nghèo. Biểu dương, tôn vinh, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua.

Đính kèm: Kế hoạch số 446/KH-CTK

Huỳnh Thế NhiệmTin liên quan
1 2 3 4 5  ... 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 3
  • Hôm nay: 606
  • Trong tuần: 4646
  • Tất cả: 869673

Copyright © 2016 CỤC THỐNG KÊ TỈNH NINH THUẬN

ĐƯỜNG 16 THÁNG 4, PHƯỜNG MỸ HẢI,  TP. PHAN RANG - THÁP CHÀM, NINH THUẬN

Điện thoại: 0259 3 830318  * Email: ninhthuan@gso.gov.vn