Kế hoạch Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực an toàn thông tin giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
Căn cứ Quyết định số 21/QĐ-TTg ngày 06/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực an toàn thông tin giai đoạn 2021 - 2025”;  Quyết định số 212/QĐ-BTTTT ngày 19/02/2021 của Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 21/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ;

Ngày 17/6/2022, Uỷ ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận ban hành Kế hoạch số 2640/KH-UBND về Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực an toàn thông tin giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. Theo đó, mục đích và yêu cầu được xác định như sau:

1. Mục đích

a) Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng, phát triển đội ngũ nhân lực an toàn thông tin mạng góp phần bảo đảm an toàn thông tin và phòng, chống, giải quyết kịp thời các vấn đề về an toàn thông tin trên địa bàn tỉnh, góp phần triển khai thành công Chính quyền điện tử, xây dựng đô thị thông minh, Chương trình chuyển đổi số quốc gia, phát triển Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số tại tỉnh Ninh Thuận.

b) Tổ chức quán triệt và triển khai đạt hiệu quả Quyết định số 21/QĐ-TTg; Quyết định số 2314/QĐ-UBND ngày 15/12/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Đề án “Chuyển đổi số tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030” và cụ thể là Kế hoạch số 6526/KH-UBND ngày 30/11/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về Phát triển chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng năm 2022.

2. Yêu cầu

a) Xác định rõ các nội dung công việc, phân công trách nhiệm thực hiện rõ ràng, cụ thể; chủ động giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện đảm bảo hoàn thành các nhiệm vụ đề ra.

b) Thực hiện chất lượng, hiệu quả các chương trình đào tạo, bồi dưỡng, phát triển nguồn lực an toàn thông tin.

c) Đổi mới hình thức, hoạt động đào tạo và phát triển nguồn lực an toàn thông tin một cách chủ động, hiệu quả nhằm hình thành đội ngũ chuyên gia bảo đảm an toàn an ninh thông tin mạng và hệ thống thông tin của các cơ quan Đảng, Nhà nước trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

d) Khuyến khích huy động các nguồn lực hợp pháp ngoài ngân sách nhà nước để thực hiện Kế hoạch đào tạo và phát triển nguồn nhân lực an toàn thông tin giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

Đính kèm: Kế hoạch số 2640/KH-UBND

Huỳnh Thế Nhiệm


Tin liên quan
1 2 3 4 5  ... 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 28
  • Hôm nay: 18
  • Trong tuần: 4627
  • Tất cả: 555401

Copyright © 2016 CỤC THỐNG KÊ TỈNH NINH THUẬN

ĐƯỜNG 16 THÁNG 4, PHƯỜNG MỸ HẢI,  TP. PHAN RANG - THÁP CHÀM, NINH THUẬN

Điện thoại: 0259 3 830318  * Email: ninhthuan@gso.gov.vn