Tình hình kinh tế - xã hội tháng 7 năm 2022 tỉnh Ninh Thuận

1. Sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản

   Sản xuất nông nghiệp trong tháng tập trung chăm sóc cây trồng vụ hè thu. Tình hình nước tưới thuận lợi làm tăng diện tích gieo trồng lúa so với cùng kỳ năm trước. Chăn nuôi gia súc chăn thả có chiều hướng phục hồi do đồng cỏ tự nhiên phát triển nhờ có nhiều cơn mưa lớn, nhưng mức độ tái đàn heo gặp khó khăn do giá thức ăn tăng cao. Sản lượng thủy sản khai thác biển giảm do lượng cá nổi giảm, bên cạnh là ảnh hưởng của thời tiết và giá xăng dầu đầu tháng cao, lượng tàu tham gia khai thác biển giảm; nuôi tôm thịt gặp khó khăn vì tiêu thụ; riêng sản xuất tôm giống phát triển ổn định.

a/ Nông nghiệp

            Tính đến ngày 15/7/2022, cả tỉnh gieo cấy được 15.747,7 ha lúa hè thu, tăng 43,6% so với cùng kỳ năm trước. Tiến độ gieo cấy lúa hè thu năm nay nhanh hơn cùng kỳ năm trước chủ yếu do nguồn nước tưới thuận lợi. Hiện nay, các trà lúa đã gieo cấy đang sinh trưởng, phát triển tốt; một số sâu bệnh có xuất hiện rải rác không đáng kể, được phòng trừ kịp thời, không lây lan.

            Đến giữa tháng Bảy, các huyện cũng gieo trồng được 6.450 ha bắp (ngô), tăng 19,9% so với cùng kỳ năm trước; 153,2 ha khoai lang, tăng 36,2%; 599,1 ha đậu phộng (lạc), tăng 16,4%; 6.063,8 ha rau các loại, tăng 9,8%; 2.207,9 ha đậu các loại, tăng 5,5%.

   Tình hình chăn nuôi trong tỉnh có chiều hướng phục hồi dần đối với gia súc có sừng do đồng cỏ tự nhiên phát triển nhờ nhiều cơn mưa lớn. Mức độ tái đàn heo gặp khó khăn do giá thức ăn tăng cao. Đối với đàn gia cầm nhận thấy hộ, gia trại chăn nuôi đơn lẻ đang dần thu hẹp lại, ít mở rộng, nhường chỗ cho số hộ và trang trại chăn nuôi theo chuỗi liên kết với các doanh nghiệp chăn nuôi lớn. Các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm trong tháng được kiểm soát tốt. Ước tính trong tháng Bảy, tổng số trâu của cả tỉnh tăng 0,9% so với cùng thời điểm năm 2021; tổng số bò tăng 0,6%; tổng số heo tăng 23,7%; tổng số dê, cừu tăng nhẹ 2%; tổng số gia cầm tăng 9,6%.

b/ Lâm nghiệp

Tình hình lâm nghiệp của tỉnh tháng Bảy chủ yếu tập trung vào công tác chăm sóc và bảo vệ rừng, không phát sinh diện tích rừng trồng mới và số cây lâm nghiệp trồng phân tán. Khai thác gỗ trong tháng chủ yếu thuộc hộ cá thể ước đạt 167,7 m3, giảm 2,3% so cùng kỳ; củi khai thác và thu nhặt ước đạt 1.953,7 ster, tăng 4,3%.

   Tính chung 7 tháng, cả tỉnh không phát sinh diện tích rừng trồng mới tập trung; số cây lâm nghiệp trồng phân tán đạt 26,6 nghìn cây, tăng 9,7%; sản lượng gỗ khai thác đạt 1 nghìn m3, giảm 32%; sản lượng củi khai thác đạt 11,6 nghìn ste, tăng 2,5%.

Tiếp tục triển khai thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy rừng cao điểm vào mùa khô. Trong tháng Bảy có 1,4 ha rừng bị chặt phá; lũy kế 7 tháng đầu năm có 8 ha rừng bị thiệt hại, giảm 33,9% so với cùng kỳ năm trước, toàn bộ đều là rừng bị chặt, phá.

c/ Thuỷ sản

Trong tháng Bảy, sản lượng thủy sản cả tỉnh ước đạt 19.574,8 tấn, giảm 5,7% so với cùng kỳ năm trước, bao gồm cá đạt 18.458 tấn, giảm 5,8%; tôm đạt 478,2 tấn, giảm 17,1%; thủy sản khác đạt 638,6 tấn, tăng 8%.

Lũy kế 7 tháng đầu năm 2022, sản lượng thủy sản ước đạt 76,3 nghìn tấn, giảm 4,7% so với cùng kỳ năm trước, trong đó sản lượng thủy sản nuôi trồng đạt 5,5 nghìn tấn, tăng 1,7%; sản lượng khai thác đạt 70,8 nghìn tấn, giảm 5,2% (chủ yếu là sản lượng thủy sản khai thác biển).

Sản l­ượng giống thủy sản sản xuất tháng Bảy ước đạt 3.258 triệu con, tăng 4,8% so cùng kỳ năm trước; trong đó, tôm giống ước đạt 3.200 triệu con, tăng 2,9%. Tính chung 7 tháng đầu năm, lượng giống sản xuất 24.200 triệu con, tăng 3,2%; trong đó tôm giống ước đạt 24.000 triệu con, tăng 2,5%.

2. Sản xuất công nghiệp

   Sản xuất công nghiệp tháng Bảy mặc dù có sự phục hồi tăng trưởng của các ngành khai khoáng và chế biến chế tạo, nhưng ngành chủ chốt sản xuất và phân phối điện có mức tăng thấp, không ổn định nên IIP toàn ngành ước tính giảm 0,22% so với tháng trước và tăng 10,37% so với cùng kỳ năm trước, mức tăng thấp nhất trong các năm 2019-2022. Tính chung 7 tháng đầu năm 2022, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 6,38% so với cùng kỳ năm trước, trong đó ngành sản xuất và phân phối điện tăng 5,88%, mức tăng thấp nhất các năm 2019-2022.

   Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp (IIP) tháng 7/2022 ước giảm 0,22% so với tháng trước và tăng 10,37% so với cùng kỳ năm trước, trong đó ngành khai khoáng tăng 12,48%; chế biến, chế tạo tăng 15,12%; sản xuất và phân phối điện tăng 8,63%; cung cấp nước và xử lý rác thải, nước thải tăng 1,68%.  

Tính chung 7 tháng đầu năm 2022, IIP ước tính tăng 6,38% so với cùng kỳ năm trước (cùng kỳ năm 2021 tăng 36,83%). Trong đó, chế biến, chế tạo tăng 10,54%; ngành sản xuất và phân phối điện tăng 5,88%; cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 3,41%; riêng ngành khai khoáng giảm 7,32%. Tốc độ tăng IIP toàn ngành công nghiệp thấp hơn đáng kể so với cùng kỳ năm trước là do sản lượng ngành chủ lực sản xuất và phân phối điện đạt kịch trần công suất; năng lực mới tăng thấp, dẫn đến mức tăng chậm lại.

   Các sản phẩm công nghiệp chủ yếu 7 tháng đầu năm 2022 tăng so với cùng kỳ năm trước: nước yến và nước bổ dưỡng khác tăng 86%; tôm đông lạnh tăng 39,5%; thạch nha đam tăng 31%; quần áo các loại tăng 22,4%; gạch nung các loại tăng 7,5%; điện sản xuất tăng 6,5% (trong đó, điện gió tăng 53,8%; điện mặt trời giảm 1,9%); bia đóng lon tăng 6%. Một số sản phẩm giảm: tinh bột sắn giảm 31,8%; đá xây dựng các loại giảm 22,8%; xi măng giảm 21,1%; muối biển khai thác giảm 19%; SX đường giảm 17,2%; hạt điều khô giảm 12%.

3. Tình hình đăng ký doanh nghiệp

   Trong 7 tháng đầu năm 2022, số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới tăng 30,6% so với cùng kỳ năm 2021, số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động tăng 49,3%. Nhưng số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể bất ngờ tăng 4,2% sau liên tiếp 6 tháng đầu năm giảm; số doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh tăng 33,1% so với cùng kỳ năm trước.

            Tính đến ngày 15/7/2022 đã có 303 doanh nghiệp thành lập mới với vốn đăng ký 11.814,4 tỷ đồng, tăng 30,6% số doanh nghiệp và số vốn đăng ký tăng 6 lần so cùng kỳ năm trước. Vốn đăng ký bình quân một DN thành lập mới đạt 39 tỷ đồng. Có 100 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 49,3% so cùng kỳ năm trước; có 137 doanh nghiệp thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; có 52 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, tăng 4,2% và có 165 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động, tăng 33,1%.

Tổng số doanh nghiệp đang hoạt động đến ngày 15/7/2022, có 3.896 doanh nghiệp với số vốn 91.432,9 tỷ đồng.

4. Đầu tư

Trong tháng Bảy, tỉnh tiếp tục đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công. Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước tháng 7/2022 ước tính đạt 132,8 tỷ đồng, tăng 3,7% so với tháng trước, nhưng so với cùng kỳ năm trước giảm 29%. Tính chung 7 tháng đầu năm, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước đạt 39,2% kế hoạch năm (cùng kỳ năm 2021 là 40,9%) và tăng 26,3% so với cùng kỳ năm trước, mức tăng trưởng cao nhất giai đoạn 2016-2022.

Vốn đầu tư phát triển từ nguồn ngân sách Nhà nước do địa phương quản lý tháng Bảy ước tính đạt 132,8 tỷ đồng, giảm 29% so với cùng kỳ năm trước, trong đó vốn ngân sách nhà nước cấp tỉnh: 92,8 tỷ đồng, giảm 28,7%; vốn ngân sách nhà nước cấp huyện: 40 tỷ đồng, giảm 29,5%.

      Tính chung 7 tháng đầu năm 2022, vốn đầu tư phát triển thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà nước do địa phương quản lý ước đạt 972,9 tỷ đồng, tăng 26,3% so với cùng kỳ năm trước, trong đó vốn ngân sách nhà nước cấp tỉnh: 584,6 tỷ đồng, tăng 4,3%; vốn ngân sách nhà nước cấp huyện: 388,3 tỷ đồng, tăng 86,8%.

5. Tài chính, Ngân hàng

a/ Tài chính

   Thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu giảm mạnh kéo thu ngân sách tỉnh tiếp tục giảm. Tính chung 7 tháng đầu năm 2022, tổng thu ngân sách tỉnh đạt 65,9% dự toán HĐND tỉnh giao và giảm 16,2% so với cùng kỳ năm trước. Chi ngân sách Nhà nước tập trung bảo đảm các nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, y tế và quản lý Nhà nước.

   Thu ngân sách tỉnh trên địa bàn từ đầu năm đến thời điểm 31/7/2022 ước tính đạt 2.301,5 tỷ đồng, đạt 65,9% dự toán HĐND tỉnh giao và giảm 16,2% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó: thu nội địa (không kể thu dầu thô) ước đạt 2.210,3 tỷ đồng, đạt 79,3% và tăng 8,4%; thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu 91,2 tỷ đồng, đạt 18,2% và giảm 87,1%.

   Tổng chi ngân sách Nhà nước (không tính chi từ nguồn vốn Trái phiếu Chính phủ) ước tính đạt 3.574 tỷ đồng, đạt 56% dự toán năm.

b/ Ngân hàng

Hoạt động tiền tệ, ngân hàng trên địa bàn trong tháng Bảy tiếp tục ổn định và an toàn. Huy động vốn và dư nợ tín dụng tiếp tục có sự tăng trưởng so với tháng trước và cuối năm 2021. Vốn tín dụng được tập trung đầu tư phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, các lĩnh vực ưu tiên, các chương trình tín dụng trọng điểm. Tỷ lệ nợ xấu vẫn trong tầm kiểm soát.

Theo báo cáo của Ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh Ninh Thuận, ước đến cuối tháng 7/2022: Nguồn vốn huy động trên địa bàn ước đạt 20.700 tỷ đồng, tăng 1,5% (tăng 301 tỷ đồng) so với tháng trước; tăng 11,1% (tăng 2.063 tỷ đồng) so với cuối năm 2021; đạt 99,2% kế hoạch năm 2022. Tổng dư nợ tín dụng ước đạt 36.350 tỷ đồng, tăng 3,1% (tăng 1.085,4 tỷ đồng) so với tháng trước; tăng 9% (tăng 3.014 tỷ đồng) so với cuối năm 2021; đạt 94,8% kế hoạch năm 2022. Dư nợ xấu trên địa bàn là 183 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 0,5% so với tổng dư nợ, tăng 4,4% so với tỷ lệ nợ xấu cuối tháng trước (số tuyệt đối tăng 7,7 tỷ đồng) và giảm 12,6% so với tỷ lệ nợ xấu cuối năm 2021 (số tuyệt đối giảm 26,3 tỷ đồng).

6. Thương mại, giá cả, dịch vụ

a/ Bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng

Hoạt động thương mại, dịch vụ trên địa bàn tỉnh tiếp tục sôi động, nhu cầu hàng hóa, nguyên, nhiên vật liệu phục vụ cho sản xuất và tiêu dùng tăng; du lịch, dịch vụ… phục hồi và tăng mạnh. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng Bảy tăng 1,4% so với tháng trước và tăng 87,6% so với cùng kỳ năm trước, đây là các mức tăng trưởng cao nhất trong các năm 2018-2022. Tính chung 7 tháng đầu năm 2022, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 26,9% so với cùng kỳ năm 2021, cũng là mức tăng trưởng cao nhất trong các năm 2018-2022

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng Bảy ước tính đạt 2.812,8 tỷ đồng, tăng 1,4% so với tháng trước và tăng 87,6% so với cùng kỳ năm trước, trong đó: Doanh thu bán lẻ hàng hóa đạt 2.249,7 tỷ đồng, tăng 1,3% và tăng 69,4%; doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống đạt 367,9 tỷ đồng, tăng 2% và tăng 233,7%; doanh thu du lịch lữ hành đạt 0,8 tỷ đồng, tăng 12,2% và tăng 100%; doanh thu dịch vụ khác đạt 194,4 tỷ đồng, tăng 1,2% và tăng 217,5%.

   Tính chung 7 tháng đầu năm 2022, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt 18.430,9 tỷ đồng, tăng 26,9% so cùng kỳ năm trước.

Xét theo ngành hoạt động 7 tháng đầu năm nay: Doanh thu bán lẻ hàng hóa ước tính đạt 14.932,7 tỷ đồng, chiếm 81,0% tổng mức và tăng 25,7% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, lương thực, thực phẩm tăng 13,4%; may mặc tăng 9,4%; đồ dùng, dụng cụ, trang thiết bị gia đình tăng 30,7%; vật phẩm văn hoá, giáo dục tăng 20,7%; phương tiện đi lại (trừ ô tô, kể cả phụ tùng) tăng 15,2%. Doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống ước tính đạt 2.194 tỷ đồng, chiếm 11,9% tổng mứctăng 32,6% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu du lịch lữ hành ước tính đạt 2,5 tỷ đồng, chiếm 0,01% tăng 83,7%. Doanh thu dịch vụ khác ước tính đạt 1.301,7 tỷ đồng, chiếm 7,1% tăng 32%.

b/ Chỉ số giá tiêu dùng, chỉ số giá vàng và chỉ số giá đô la Mỹ

   Giá nguyên, nhiên vật liệu nhập khẩu, chi phí logistics, chi phí sản xuất tiếp tục tăng là những nguyên nhân chính làm chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 7/2022 tăng 0,62% so với tháng trước và tăng 3,33% so với tháng 12/2021, đều là các mức tăng cao nhất trong giai đoạn 2017-2022. Bình quân 7 tháng đầu năm 2022, CPI tăng 3,01% so với cùng kỳ năm trước, mức tăng thấp nhất trong 3 năm (2020-2022) xảy ra dịch bệnh Covid-19.

   Trong mức tăng 0,62% của chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 7/2022 so với tháng trước có 8/11 nhóm hàng hóa và dịch vụ CPI tăng, trong đó: nhóm may mặc, mũ nón và giầy dép tăng tăng nhiều nhất với 1,24% do giá xăng dầu và chi phí sản xuất tăng; so với tháng trước, giá vải các loại tăng 2,43%; quần áo may sẵn tăng 1,30%; khăn quàng, găng tay, bít tất tăng 4,08%; mũ nón tăng 1,28%; giày dép tăng 0,49%. Nhóm nhà ở và vật liệu xây dựng tăng 1,24% chủ yếu do các nguyên nhân sau: giá nhà ở thuê tăng 1,21% do nhu cầu thuê nhiều đã đẩy giá mặt hàng này tăng so với tháng trước; giá vật liệu bảo dưỡng nhà ở tăng 2,35% do chi phí sản xuất tăng, nhu cầu xây dựng nhiều vào mùa xây dựng đã làm cho một số mặt hàng một số sản phẩm vật liệu xây dựng khác tăng đã làm cho giá xi măng, đá, cát, gạch xây dựng… tăng cao so với tháng trước; nhu cầu tiêu dùng nhiều vào mùa nắng nóng đã làm cho giá điện tăng 2,49%, nước tăng 0,60% so với tháng trước. Nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 1,08% do giá lương thực tăng 0,55%; giá thực phẩm tăng 1,29%; ăn uống ngoài gia đình tăng 0,89%. Nhóm hàng hóa và dịch vụ khác tăng 0,70% tập trung chủ yếu ở mặt hàng đồ dùng cá nhân tăng 0,57%; dịch vụ cắt tóc, gội đầu tăng 3,39%; phí vệ sinh môi trường tăng 1,88% so với tháng trước. Nhóm thiết bị và đồ dùng gia đình tăng 0,52%, tập trung chủ yếu ở các mặt hàng: thiết bị khác (máy tính, ổn áp) tăng 0,51%; đồng hồ treo tường tăng 1,36%; giường, tủ, bàn ghế tăng 0,75%; xà phòng và chất tẩy rửa tăng 0,29%; vật phẩm tiêu dùng khác tăng 2,46% do chi phí vận chuyển và sản xuất tăng. Nhóm văn hóa, giải trí và du lịch tăng 0,38% do giá một số mặt hàng sách, báo, tạp chí tăng 0,24%; dịch vụ văn hóa tăng 0,83%; giá thiết bị dụng cụ thể thao tăng 0,61% do chi phí sản xuất và vận chuyển tăng; giá hoa tươi tăng 2,12% do nguồn cung giảm; giá du lịch trọn gói tăng 0,34%; giá khách sạn tăng 0,17% do nhu cầu tăng. Nhóm bưu chính, viễn thông tăng 0,25%; nhóm thuốc và dịch vụ y tế tăng 0,03%. 2/11 nhóm có CPI không thay đổi: đồ uống và thuốc lá; giáo dục. Nhóm duy nhất có CPI giảm là giao thông với mức giảm 1,42%, chủ yếu do giá xăng được điều chỉnh giảm vào ngày 01/7/2022, ngày 11/7/2022 và ngày 21/7/2022; so với tháng trước, giá nhiên liệu giảm 7,08%.

   CPI tháng 7/2022 tăng 3,33% so với tháng 12/2021 và tăng 4,10% so với cùng kỳ năm trước. Bình quân 7 tháng đầu năm 2022, CPI tăng 3,01% so với cùng kỳ năm trước.

Giá vàng biến động cùng chiều với giá vàng thế giới, chỉ số giá vàng tháng 7/2022 giảm 2,24% so với tháng trước và tăng 2,60% so cùng kỳ năm trước. Giá đô la Mỹ tăng 0,75% so với tháng trước và tăng 3,79% so cùng kỳ năm trước.

c/ Vận tải hành khách và hàng hóa

Hoạt động vận tải trong tỉnh tháng 7/2022 tiếp tục xu hướng khôi phục mạnh trở lại với mức tăng 20,6% lượng hành khách vận chuyển và tăng 34,1% lượng hàng hóa vận chuyển so với tháng trước. Tính chung 7 tháng đầu năm, vận chuyển hành khách tăng 51% và vận chuyển hàng hóa tăng 37,9% so cùng kỳ năm trước.

   Vận tải hành khách tháng Bảy ước đạt 0,6 triệu lượt hành khách vận chuyển, tăng 20,6% so với tháng trước và luân chuyển 45 triệu lượt hành khách.km, tăng 16,9%. Tính chung 7 tháng đầu năm 2022, vận tải hành khách đạt 3,4 triệu lượt hành khách vận chuyển, tăng 51% so với cùng kỳ năm trước và luân chuyển 253,1 triệu lượt hành khách.km, tăng 46,8%. Toàn bộ là hoạt động vận tải đường bộ trong nước.

   Vận tải hàng hóa trong tháng ước đạt 1,4 triệu tấn hàng hóa vận chuyển, tăng 34,1% so với tháng trước và luân chuyển 94,9 triệu tấn.km, tăng 32,1%. Lũy kế 7 tháng, vận tải hàng hóa đạt 5,5 triệu tấn hàng hóa vận chuyển, tăng 37,9% so với cùng kỳ năm trước và luân chuyển 401,6 triệu tấn.km, tăng 35,2%. Toàn bộ là hoạt động vận tải  đường bộ trong nước.

7. Một số vấn đề xã hội

a/ Đời sống dân cư, công tác an sinh xã hội

Trong tháng Bảy, công tác chăm lo cho các đối tượng chính sách Người có công với cách mạng, các hộ nghèo, cận nghèo, bảo trợ xã hội, người cao tuổi,... tiếp tục được triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng đối tượng. Tình hình dịch Covid-19 đã được kiểm soát, các hoạt động sản xuất, kinh doanh của người dân và doanh nghiệp dần phục hồi... Đời sống dân cư ổn định.

Hỗ trợ nhà ở cho 07 hộ gia đình người có công do Tổng Cty Dầu khí Việt Nam hỗ trợ. Phối hợp BCH. Quân sự tỉnh quy tập hài cốt liệt sĩ đưa về an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ: 04 liệt sĩ, nâng tổng số lên 1.140 Liệt sĩ.

Thực hiện tốt công tác chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng Bảo trợ xã hội tại Trung tâm công tác xã hội tỉnh. Tổng số đối tượng đang quản lý và nuôi dưỡng tại Trung tâm Công tác xã hội tỉnh: 249/80 nữ. Trong đó: Người cao tuổi: 15/10 nữ; Trẻ mồ côi: 43/24 nữ; Người tâm thần: 191/46 nữ; 01 đối tượng bảo vệ khẩn cấp chưa phân loại.

b/ Lao động, việc làm

Trong tháng, đã tư vấn giới thiệu việc làm cho 4.320 lượt người, nâng tổng số người được tư vấn, giới thiệu việc làm và tư vấn, giới thiệu việc làm, hỗ trợ học nghề cho người tham gia bảo hiểm thất nghiệp trong 7 tháng đầu năm là  13.548/15.000 lượt người, đạt tỷ lệ 90,3%; kết nối việc làm được 80 người, nâng tỷ lệ lao động tìm được việc làm qua Trung tâm Dịch vụ việc làm đến tháng 7/2022 là 330/1.000 người, đạt 33%.

c/ Giáo dục

Tổ chức kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT, THPT Dân tộc nội trú và THPT chuyên (kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT) trên địa bàn tỉnh, diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế. Kỳ thi năm nay, toàn tỉnh có 5.991 thí sinh đăng ký dự thi tại 16 điểm thi, với 259 phòng thi.

Tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 diễn ra thành công, an toàn, đúng quy chế. Kỳ thi năm nay toàn tỉnh có 5.900 thí sinh đăng ký dự thi. Tại các điểm thi, tình hình an ninh trật tự, an toàn giao thông trong suốt kỳ thi được đảm bảo. Thí sinh đến các điểm thi từ sớm, thực hiện nghiêm túc nội quy phòng thi; lãnh đạo, giám thị, nhân sự các điểm thi làm tốt nhiệm vụ, đảm bảo kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế. Các hoạt động “Tiếp sức mùa thi” được Tỉnh đoàn triển khai bài bản, góp phần đảm bảo kỳ thi diễn ra an toàn, hiệu quả.

d/ Chăm sóc sức khỏe cộng đồng

Trong tháng 7/2022 cấp mã số 02 ca nhiễm Covid-19 mới có địa chỉ tại TP. Phan Rang - Tháp Chàm, không có trường hợp tử vong do Covid-19. Tính từ ngày 01/01/2022 đến 18/7/2022, toàn tỉnh có 2.996 người mắc Covid-19, 07 trường hợp tử vong.

Công tác giám sát được duy trì thường xuyên tại các tuyến. Tính đến ngày 18/7/2022: toàn tỉnh có 133 trường hợp mắc Sốt xuất huyết, giảm 21,8% so với cùng kỳ (133/170); 27 trường hợp mắc Tay chân miệng, giảm 50% so với cùng kỳ năm 2021 (27/54); các bệnh dịch truyền nhiễm khác chỉ mắc tản phát.

d/ Văn hóa, thể thao

Tổ chức Lễ khai mạc hè, ngày Olympic trẻ em và phát động toàn dân tập luyện môn bơi, phòng chống đuối nước năm 2022. Đây là hoạt động thiết thực nhằm nâng cao nhận thức về mục đích, ý nghĩa của việc tổ chức sinh hoạt hè; tạo mối quan hệ chặt chẽ giữa gia đình, nhà trường và xã hội trong việc đẩy mạnh công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em; định hướng cho trẻ em tham gia vào các hoạt động vui chơi giải trí lành mạnh để rèn luyện thể lực, nâng cao trí lực, phát triển toàn diện. Đồng thời, đào tạo cho các em kỹ năng sống, đặc biệt chú trọng kỹ năng bơi an toàn, phòng chống đuối nước, nhất là trong dịp hè.

Tổ chức “Lễ hội cầu ngư năm 2022” tại huyện Thuận Nam, thu hút đông đảo ngư dân và du khách đến dự và tìm hiểu về văn hóa truyền thống đặc sắc của ngư dân vùng biển. Thông qua lễ hội để cầu cho quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, ngư dân luôn được no ấm; đồng thời tạo điều kiện thuận lợi để giúp ngư dân thắt chặt tình đoàn kết, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, hỗ trợ nhau trong khai thác ngư trường an toàn, đạt sản lượng cao. Đây là lễ hội đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp bằng chứng nhận Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

đ/ Tai nạn giao thông

Tình hình tai nạn giao thông tháng Bảy tăng cả 3 tiêu chí (số vụ, số người chết và số người bị thương) so với tháng trước; nhưng lũy kế 7 tháng đầu năm lại giảm cả 3 tiêu chí.

Trong tháng (từ ngày 15/6/2022 đến ngày 14/7/2022), xảy ra 13 vụ tai nạn giao thông, làm 05 người chết, 12 người bị thương. So với tháng trước, số vụ tai nạn giao thông tăng 30% (tăng 03 vụ); số người chết tăng 25% (tăng 01 người) và số người bị thương tăng 50% (tăng 04 người). So với cùng kỳ năm trước, số vụ tai nạn giao thông tăng 44,4% (tăng 04 vụ); số người chết không tăng không giảm và số người bị thương tăng 71,4% (tăng 05 người).

Tính chung 7 tháng đầu năm 2022, trên địa bàn tỉnh xảy ra 79 vụ tai nạn giao thông (gồm 78 vụ đường bộ và 01 vụ đường sắt), làm 30 người chết, 73 người bị thương. So với cùng kỳ năm trước, số vụ tai nạn giao thông giảm 9,2% (giảm 08 vụ); số người chết giảm 25% (giảm 10 người) và số người bị thương giảm 8,7% (giảm 07 người). Bình quân 2,7 ngày trong tháng xảy ra 01 vụ tai nạn giao thông.

e/ Tình hình cháy, nổ và bảo vệ môi trường

  Trong tháng, trên địa bàn tỉnh xảy ra 01 vụ cháy, không thiệt hại về người, tài sản thiệt hại khoảng 40 triệu đồng. So với tháng trước, số vụ cháy tăng 01 vụ; thiệt hại về người không tăng không giảm; thiệt hại về tài sản tăng 40 triệu đồng. So với cùng kỳ năm trước, số vụ cháy tăng 01 vụ; thiệt hại về người không tăng không giảm; thiệt hại về tài sản tăng 40 triệu đồng.

Lũy kế 07 tháng đầu năm 2022, trên địa bàn tỉnh xảy ra 03 vụ cháy; không có thiệt hại về người; tài sản thiệt hại 192 triệu đồng. So với cùng kỳ năm trước, số vụ cháy không tăng không giảm; thiệt hại về người không tăng không giảm; thiệt hại về tài sản giảm 6,6 triệu đồng.

g/ Thiệt hại do thiên tai

Trong tháng Bảy, trên địa bàn tỉnh không xảy ra vụ thiên tai, không tăng không giảm so với tháng trước và so cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 07 tháng đầu năm 2022, trên địa bàn tỉnh xảy ra 01 vụ thiên tai, không tăng không giảm so với cùng kỳ năm trước; không thiệt hại về người, không tăng không giảm so với cùng kỳ năm trước; tài sản thiệt hại 65 triệu đồng./.

*Đính kèm file: “Báo cáo tình hình kinh tế-xã hội tháng 7 năm 2022” 

Nguyễn Hồng Thiện
(Phòng thống kê Tổng hợp)
 

 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 7
  • Hôm nay: 116
  • Trong tuần: 4456
  • Tất cả: 669991

Copyright © 2016 CỤC THỐNG KÊ TỈNH NINH THUẬN

ĐƯỜNG 16 THÁNG 4, PHƯỜNG MỸ HẢI,  TP. PHAN RANG - THÁP CHÀM, NINH THUẬN

Điện thoại: 0259 3 830318  * Email: ninhthuan@gso.gov.vn