Các văn bản pháp lý và tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ Tổng điều tra kinh tế năm 2021


Ngày 27/02/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 307/QĐ-TTg về Tổ chức Tổng điều tra kinh tế năm 2021

I. VĂN BẢN CỦA TRUNG ƯƠNG

1. Quyết định số 307/QĐ-TTg ngày 27/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc Tổ chức Tổng điều tra kinh tế năm 2021 - tải về

2. Quyết định số 1344 QĐ-BKHĐT Về việc ban hành Phương án Tổng điều tra kinh tế năm 2021 - tải về

3. Phương án Tổng điều tra kinh tế năm 2021 - tải về

II. VĂN BẢN CỦA ĐỊA PHƯƠNG

1. Quyết định 2296/QĐ-UBND ngày 28/12/2020 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về kiện toàn Ban chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 tỉnh Ninh Thuận - tải về

2. Quyết định số 45/QĐ-BCĐ ngày 12/01/2021 của Trưởng Ban chỉ đạo về việc kiện toàn Tổ thường trực giúp việc BCĐ Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 tỉnh Ninh Thuận - tải về

3. Kế hoạch số 884/KH-BCĐ ngày 24/02/2021 của Ban Chỉ đạo về việc thực hiện Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận - tải về

4. Công văn số 172/BCĐ-TTT ngày 10/03/2021 của Ban Chỉ đạo tỉnh về việc phối hợp thu thập thông tin Tổng điều tra kinh tế năm 2021 - tải về

III. TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN NGHIỆP VỤ

1. Phiếu và sổ tay hướng dẫn cung cấp thông tin phiếu khối Doanh nghiệp - tải về

2. Phiếu và sổ tay hướng dẫn cung cấp thông tin phiếu Sự nghiệp, Hiệp hội - tải về

Quy trình cung cấp thông tin phiếu doanh nghiệp, phiếu Sự nghiệp, Hiệp hộiPhòng TTTT


Tin liên quan
Thống kê truy cập
  • Đang online: 5
  • Hôm nay: 154
  • Trong tuần: 6149
  • Tất cả: 632657

Copyright © 2016 CỤC THỐNG KÊ TỈNH NINH THUẬN

ĐƯỜNG 16 THÁNG 4, PHƯỜNG MỸ HẢI,  TP. PHAN RANG - THÁP CHÀM, NINH THUẬN

Điện thoại: 0259 3 830318  * Email: ninhthuan@gso.gov.vn