Cục Thống kê Ninh Thuận tham dự Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng năm 2023 của Tổng cục Thống kê
Thực hiện chương trình công tác năm 2023 của Tổng cục Thống kê;

Sáng ngày 07/7/2023, Cục Thống kê đã tổ chức tham dự Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023 của Tổng cục Thống kê (TCTK) do Tổng cục trưởng TCTK Nguyễn Thị Hương chủ trì ; Hội nghị bằng hình thức trực tuyến được kết nối với điểm cầu chính của Tổng cục Thống kê tại Hà Nội. Tham dự và chủ trì Hội nghị tại Cục Thống kê Ninh Thuận có đồng chí Nguyễn Văn Hương, Cục trưởng; cùng toàn thể công chức là lãnh đạo các đơn vị thuộc Cục và toàn thể công chức cơ quan CụcThống kê.

Tại điểm cầu của TCTK, đồng chí Chánh Văn phòng TCTK Nguyễn Bình trình bày Báo cáo sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023. Báo cáo nêu rõ, với sự chỉ đạo quyết liệt của Lãnh đạo Tổng cục và sự chủ động thực hiện nhiệm vụ trong 6 tháng đầu năm của các đơn vị, toàn ngành đã triển khai chất lượng các nhiệm vụ được giao và Chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Theo đó; Báo cáo đã nêu rõ 6 nhiệm vụ trọng tâm thực hiện hoàn thành 6 tháng đầu năm đó là:

Một là, hoàn thiện môi trường pháp lý cho hoạt động thống kê, triển khai thực hiện Luật Thống kê và các văn bản hướng dẫn thi hành. Theo đó, đã hoàn thiện và trình Chính phủ Nghị định quy định chi tiết nội dung chế độ báo cáo thống kê cấp quốc gia; Hoàn thiện Bộ chỉ tiêu thống kê tăng trưởng xanh của Việt Nam sau khi được Vụ Pháp chế thẩm định ngày 20/4/2023 để trình Bộ trưởng; Ban hành Kế hoạch điều tra thống kê năm 2023 của TCTK (Quyết định số 232/QĐ-TCTK ngày 16/02/2023).

Hai là, biên soạn và phổ biến thông tin Thống kê: Thường xuyên cập nhật diễn biến tình hình kinh tế - xã hội (KTXH) trong nước và thế giới để xây dựng báo cáo tình hình KTXH hàng tháng, quý I, quý II và 6 tháng năm 2023 kịp thời, chất lượng; biên soạn số liệu GDP, GRDP quý I, quý II; xây dựng và cập nhật kịch bản tăng trưởng kinh tế, lạm phát phục vụ công tác quản lý điều hành của Chính phủ, Lãnh đạo Chính phủ và Lãnh đạo Bộ, ban, ngành và địa phương; Cập nhật số liệu năm 2022 theo Khung đánh giá tình hình thực hiện mục tiêu phát triển KTXH phục vụ Hội nghị giữa nhiệm kỳ của các cấp ủy Đảng; Tiếp tục xử lý số liệu điều tra phục vụ lập bảng IO và xây dựng hệ số chi phí trung gian...

Ba là, chủ động kết nối, tăng cường khai thác dữ liệu hành chính từ các sở, ban ngành ở địa phương, bộ ngành ở TW; tiếp tục triển khai xây dựng hệ thống sản xuất thông tin thống kê điện tử.

Bốn là, hoàn thành công tác thu thập, kiểm tra, xử lý dữ liệu và tổng hợp số liệu các cuộc điều tra thống kê; tiếp tục ứng dụng CNTT trong hoạt động quản lý và sản xuất thông tin thống kê. Tổ chức 10 cuộc điều tra tháng, 4 cuộc điều tra quý và 3 cuộc điều tra năm. Trong đó, có 3 cuộc điều tra tháng triển khai theo phương án mới và 5 cuộc điều tra thay đổi phương pháp thu thập thông tin từ phiếu giấy sang webform và CAPI…

Năm là, kiện toàn tổ chức, đảm bảo biên chế; tăng cường, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực thống kê: Hoàn thành tổ chức thi tuyển công chức năm 2023…

Sáu là, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, quản lý tài chính và đầu tư xây dựng trong hoạt động thống kê.

Kết luận Hội nghị, Tổng cục trưởng TCTK Nguyễn Thị Hương ghi nhận những nỗ lực, cố gắng của cán bộ công chức, viên chức toàn ngành trong việc thực hiện nội dung công việc đòi hỏi cả về chất lượng và thời gian; Yêu cầu các đơn vị khắc phục khó khăn, tập trung giải quyết các công việc còn nợ đọng. Đồng thời, yêu cầu các đơn vị chủ động hơn nữa nắm bắt tình hình trong nước và thế giới phục vụ công tác chuyên môn và tập trung triển khai tốt nhiệm vụ 6 tháng cuối năm đảm bảo chất lượng và tiến độ.

Sau Hội nghị, đồng chí Cục trưởng yêu cầu Công chức Cục Thống kê Ninh Thuận cần tập trung bám sát phối hợp thực hiện các nhiệm vụ chủ yếu 6 tháng cuối năm 2023 của TCTK đã đề ra như: Biên soạn và phổ biến thông tin thống kê; Phân tích và dự báo thống kê; Điều tra thống kê và xử lý thông tin điều tra; Phương pháp chế độ và quản lý khoa học; Ứng dụng công nghệ thông tin; Thực hiện các chương trình, đề án và Chiến lược phát triển Thống kê; Công tác phối hợp với Bộ, ngành; Công tác pháp chế, tuyên truyền, thanh tra, kiểm tra... ./.

Huỳnh Thế NhiệmTin liên quan
1 2 3 4 5  ... 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 5
  • Hôm nay: 314
  • Trong tuần: 2886
  • Tất cả: 863723

Copyright © 2016 CỤC THỐNG KÊ TỈNH NINH THUẬN

ĐƯỜNG 16 THÁNG 4, PHƯỜNG MỸ HẢI,  TP. PHAN RANG - THÁP CHÀM, NINH THUẬN

Điện thoại: 0259 3 830318  * Email: ninhthuan@gso.gov.vn