Cục Thống kê tỉnh Ninh Thuận kiểm tra việc sử dụng số liệu, thông tin thống kê nhà nước năm 2021, năm 2022 tại Ủy ban nhân dân huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận
Căn cứ Quyết định số 1156/QĐ-TCTK ngày 14 tháng 12 năm 2022 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê về việc ban hành Kế hoạch kiểm tra việc sử dụng số liệu, thông tin thống kê nhà nước năm 2023 của Tổng cục Thống kê;

Thực hiện Quyết định tiến hành kiểm tra số 09/QĐ-CTK, ngày 07 tháng 4 năm 2023 của Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Ninh Thuận về việc tiến hành kiểm tra việc sử dụng số liệu, thông tin thống kê nhà nước năm 2021, 2022 tại Ủy ban nhân dân huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận. Đoàn kiểm tra Cục Thống kê tỉnh đã tiến hành kiểm tra sử dụng số liệu, thông tin thống kê nhà nước tại phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận (Thời gian từ ngày 18/4/2023 đến ngày 20/4/2023).

Nội dung kiểm tra gồm: Kiểm tra tính chính xác, phù hợp của số liệu, thông tin thống kê đã sử dụng so với số liệu, thông tin thống kê đã được cấp có thẩm quyền công bố; Kiểm tra việc trích dẫn nguồn thông tin khi sử dụng số liệu, thông tin thống kê Nhà nước đã được cấp có thẩm quyền công bố. Nguồn số liệu, thông tin thống kê của các lĩnh vực : Số liệu về sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản.

Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Ninh Sơn báo cáo tình hình sử dụng số liệu, thông tin thống kê Nhà nước năm 2021 và năm 2022 tại đơn vị, Đoàn tiến hành kiểm tra các tài liệu liên quan. Qua kiểm tra, Đoàn Kiểm tra nhận thấy: Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Ninh Sơn đã thực hiện báo cáo tình hình sử dụng số liệu, thông tin thống kê phục vụ Đoàn kiểm tra đầy đủ; phản ánh đúng thực tế tình hình của đơn vị.

Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Ninh Sơn đã sử dụng số liệu, thông tin thống kê Nhà nước khá tốt và là nguồn thông tin pháp lý, chính thống, là cơ sở để Ủy ban nhân dân huyện Ninh Sơn đánh giá, phân tích, dự báo tình hình kinh tế - xã hội của địa phương; đồng thời, tham mưu cho UBND huyện, các ngành, các cấp trong công tác chỉ đạo, điều hành phù hợp với mục tiêu phát triển của đơn vị.

Kết thúc quá trình kiểm tra tại đơn vị, Trưởng đoàn kiểm tra đánh giá việc quản lý, khai thác, sử dụng thông tin, tài liệu thu thập các thông tin, số liệu thống kê năm 2021 và năm 2022 để đưa vào các báo cáo được thực hiện đúng theo quy định của pháp luật; nguồn số liệu đảm bảo tính chính xác, phù hợp với số liệu, thông tin thống kê Nhà nước đã được cấp có thẩm quyền công bố. Đồng thời, đề nghị phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tiếp tục sử dụng nguồn số liệu do Chi cục Thống kê công bố trong các báo cáo phát triển kinh tế - xã hội của địa phương do đơn vị xây dựng; khi sử dụng số liệu cần có trích dẫn nguồn số liệu. Các ý kiến, đề xuất, kiến nghị của Đoàn cũng như của phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn được Đoàn kiểm tra tổng hợp, tham mưu Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh ra Thông báo kết quả kiểm tra theo quy định.


Ông Nguyễn Văn Hương, Cục trưởng, Cục Thống kê, Trưởng Đoàn kiểm tra thông báo kết quả kiểm tra của Đoàn kiểm tra

Khánh Ngân


Tin liên quan
1 2 3 4 5  ... 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 13
  • Hôm nay: 999
  • Trong tuần: 5526
  • Tất cả: 826942

Copyright © 2016 CỤC THỐNG KÊ TỈNH NINH THUẬN

ĐƯỜNG 16 THÁNG 4, PHƯỜNG MỸ HẢI,  TP. PHAN RANG - THÁP CHÀM, NINH THUẬN

Điện thoại: 0259 3 830318  * Email: ninhthuan@gso.gov.vn