Hội nghị giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Phan Rang – Tháp Chàm lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Sáng ngày 31/3/2023, tại hội trường UBND thành phố, Đảng bộ thành phố Phan Rang – Tháp Chàm đã long trọng tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả nửa nhiệm kỳ thực hiện NQ Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Về dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Phạm Văn Hậu – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Trần Minh Lực – UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Trần Minh Nam – UVTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Cấp thành phố có đồng chí Bùi Văn Phú – Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; đồng chí Nguyễn Thành Phú – Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; đồng chí Kiều Như Nguyên – UVTV, Phó Chủ tịch HĐND thành phố; cùng các đồng chí Phó Chủ tịch UBND thành phố; các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Đảng bộ thành phố; lãnh đạo các cơ quan, ban ngành, đoàn thể và 16 phường xã trên địa bàn. Đồng chí Châu Thị Thanh Hà – UVTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố chủ trì hội nghị.

Hội nghị đã được nghe báo cáo kết quả qua 3 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XII. Báo cáo đánh giá: Giai đoạn 2020-2022 là những năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XII và Kế hoạch 05 năm 2020-2025 trong điều kiện hết sức khó khăn do ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19, hạ tầng kinh tế - xã hội chưa đồng bộ, các dự án trên địa bàn chậm triển khai, đời sống một bộ phận nhân dân gặp nhiều khó khăn, thu nhập thiếu ổn định, nhất là địa bàn vùng nông thôn, ven biển. Song, với quyết tâm chính trị cao, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, Ban Thường vụ Thành ủy đã nỗ lực cụ thể hóa chỉ đạo, định hướng của Trung ương, Tỉnh ủy triển khai các Chương trình, Nghị quyết, Chỉ thị, Đề án, Kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XII phù hợp, khả thi với tình hình thực tiễn của địa phương, quyết tâm thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh toàn diện.

Kinh tế thành phố 3 năm qua cũng đã đạt được nhiều thành tựu, đặc biệt là tập trung triển khai thực Nghị quyết 03-NQ/TU ngày 02/02/2021 của Ban thường vụ Thành ủy về phát triển ngành thương mại-dịch vụ thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, cốt lõi là phát triển đô thị du lịch giai đoạn 2021- 2025. Ngành thương mại - dịch vụ có bước phát triển về quy mô, chất lượng, thể hiện vai trò động lực, đóng góp quan trọng vào tăng trưởng kinh tế thành phố. Giá trị sản xuất năm 2022 trên 7.630 tỷ đồng, tăng trưởng bình quân 5,11%, đạt 60% so với Nghị quyết, chiếm tỷ trọng 60,9% cơ cấu kinh tế thành phố. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ hàng năm đạt mức 20.000 -25.000 tỷ đồng, tăng bình quân 15,85%/năm, số cơ sở sản xuất kinh doanh của các thành phần kinh tế trên địa bàn thành phố phát triển nhanh về số lượng và năng lực kinh doanh. Công tác xúc tiến thương mại, xây dựng thương hiệu được quan tâm thực hiện tốt, bước đầu đã xây dựng và phát triển một số thương hiệu sản phẩm OCOP, mang tính đặc thù của địa phương. Dịch vụ vận tải, bưu chính - viễn thông, tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, tư vấn pháp lý, bất động sản, xây dựng,… tiếp tục phát triển và hoạt động khá đa dạng, với sự tham gia của nhiều thành phần kinh tế, phát triển theo hướng nâng cao chất lượng dịch vụ. Số lượt khách du lịch hàng năm đến thành phố khoảng 1,68 - 1,95 triệu lượt, trong đó khách quốc tế khoảng 50 đến 60 nghìn lượt, doanh thu từ hoạt động du lịch đạt khoảng 1.000 đến 1.120 tỷ đồng mỗi năm, tăng trưởng bình quân 21,04%/năm.

Thành phố xác định phát triển công nghiệp là động lực, nhằm thực hiện chủ trương đẩy nhanh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phù hợp với quá trình đô thị hóa, nhất là tập trung thực hiện Chương trình hành động số 127-CTr/TU ngày 15/4/2022 của Ban Thường vụ Thành ủy thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TU, ngày 19/01/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về đẩy mạnh phát triển công nghiệp trên địa bàn tỉnh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Tiếp tục đầu tư và mở rộng khu công nghiệp, sản xuất theo hướng công nghiệp xanh, bền vững, làm động lực thúc đẩy phát triển kinh tế. Xây dựng đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật của Cụm công nghiệp Tháp Chàm và Khu công nghiệp Thành Hải, thu hút nhiều doanh nghiệp đến đầu tư, kinh doanh, phát triển ngành nghề. Một số dự án lớn về quy mô, tạo ra giá trị gia tăng cao, đóng góp quan trọng cho ngân sách địa phương. Tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm đạt 14,1%, chiếm tỷ trọng 21,7% trong cơ cấu kinh tế.

Song hành với phát triển kinh tế, hệ thống công trình hạ tầng đô thị và kiến trúc cảnh quan đô thị, thành phố cũng đã và đang ra sức hoàn thiện. Đến nay, kết cấu hạ tầng đô thị của thành phố đã cơ bản hoàn thiện đồng bộ. Diện mạo đô thị ngày càng khang trang. Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy xác định nhiệm vụ trọng tâm của nhiệm kỳ là tập trung chỉ đạo nâng cao chất lượng các tiêu chuẩn đô thị loại II, phấu đấu trở thành đô thị loại I, từng bước xây dựng Phan Rang - Tháp Chàm trở thành đô thị thông minh, tích cực hội nhập các vùng kinh tế, nhất là vùng kinh tế trọng điểm. Tập trung đẩy mạnh thu hút đầu tư phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng cơ sở hạ tầng đô thị. Nhiều dự án hạ tầng đô thị quy mô lớn được đầu tư về hệ thống giao thông, cây xanh, chiếu sáng đô thị, hệ thống cấp nước sinh hoạt. Các công trình văn hóa, khu dân cư được đầu tư và mở rộng, đáp ứng nhu cầu phát triển đô thị, đến nay thành phố đã cơ bản đạt được 52/59 tiêu chuẩn đạt về đô thị loại II theo Nghị quyết số 1210/2016/UBTVQH13 ngày 25/5/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Với phương châm hành động “Đoàn kết -Kỷ cương - Quyết liệt - Linh hoạt - Sáng tạo - Hiệu quả" và tinh thần: “Nhận thức là phải chín, tư tưởng phải thông, quyết tâm phải cao, nỗ lực phải lớn, phương pháp phải đúng, hành động phải quyết liệt, khen thưởng phải kịp thời, xử lý phải nghiêm minh"; trong nửa cuối nhiệm kỳ còn lại, Đảng bộ và Nhân dân thành phố PRTC quyết tâm xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị thành phố trong sạch, vững mạnh toàn diện; Phát huy dân chủ, truyền thống đoàn kết, ý chí và khát vọng xây dựng, phát triển thành phố. Khai thác tiềm năng lợi thế, huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, tiếp tục hoàn thiện và nâng cao chất lượng các tiêu chí đô thị loại II; thúc đẩy quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đột phá phát triển thương mại và dịch vụ, trong đó cốt lõi là phát triển đô thị du lịch; tạo môi trường thông thoáng, phát triển sản xuất kinh doanh, thu hút đầu tư, ưu tiên đối với các dự án sử dụng công nghệ tiên tiến, sạch và thân thiện môi trường. Bảo đảm an sinh xã hội, phát triển văn hóa, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho Nhân dân. Củng cố quốc phòng, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng thành phố Phan Rang-Tháp Chàm là đô thị xanh, môi trường an toàn, thân thiện, văn minh từng bước trở thành đô thị thông minh.

Trần Tiến Dũng





Tin liên quan
1 2 3 4 5  ... 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 22
  • Hôm nay: 179
  • Trong tuần: 5010
  • Tất cả: 827194

Copyright © 2016 CỤC THỐNG KÊ TỈNH NINH THUẬN

ĐƯỜNG 16 THÁNG 4, PHƯỜNG MỸ HẢI,  TP. PHAN RANG - THÁP CHÀM, NINH THUẬN

Điện thoại: 0259 3 830318  * Email: ninhthuan@gso.gov.vn