Kế hoạch Phát động phong trào thi đua Chuyển đổi số năm 2023 Của Cục Thống kê Tỉnh Ninh Thuận
Thực hiện Kế hoạch số 1076/KH-UBND ngày 23/3/2023 của UBND tỉnh về việc phát động Phong trào thi đua Chuyển đổi số năm 2023 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận;

Ngày 04/4/2023, Cục Thống kê Ninh Thuận xây dựng Kế hoạch số 182/KH-CTK phát động Phong trào thi đua Chuyển đổi số năm 2023 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. Kế hoạch đã đề ra một số nội dung thi đua cụ thể:

- Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng uỷ, chính quyền, phát huy vai trò của các tổ chức đảng, đoàn thể về chuyển đổi số; nâng cao nhận thức về sự cần thiết và tính cấp thiết của chuyển đổi số, gắn tuyên truyền các mục tiêu, nhiệm vụ của chuyển đổi số với các nghị quyết, mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh của cơ quan, đơn vị, địa phương.

- Xây dựng kế hoạch và đẩy nhanh tiến trình chuyển đổi số ngành Thống kê; chủ động rà soát, tham mưu sửa đổi, xây dựng cơ chế chính sách thuộc phạm vi quản lý của toàn ngành nhằm tạo môi trường pháp lý thuận lợi cho chuyển đổi số, thúc đẩy Chính phủ số, khuyến khích doanh nghiệp tham gia vào nền kinh tế số phát triển xã hội số.

- Tích cực tham gia bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng về công nghệ số, chuyển đổi số đối với công chức và người lao động; nhất là đội ngũ công chức lãnh đạo chủ chốt, nguời dân và doanh nghiệp.

- Ưu tiên đảm bảo các nguồn lực để thực hiện các hoạt động chuyển đổi số.

- Tích cực xây dựng và tạo lập dữ liệu mở phục vụ người dân, doanh nghiệp khai thác, truy cập, sử dụng, góp phần công khai, minh bạch, phòng chống tiêu cực, tham nhũng, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

- Tuyên truyền, hướng dẫn nhận diện các thông tin xuyên tạc, giả mạo trên không gian mạng; tăng cường đảm bảo an ninh thông tin và an toàn dữ liệu, phòng, chống hiệu quả các hoạt động phá hoại, thâm nhập hệ thống quản lý, điều hành chính quyền điện tử./.

Trần Bảo Uyên


Tin liên quan
1 2 3 4 5  ... 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 24
  • Hôm nay: 182
  • Trong tuần: 5013
  • Tất cả: 827197

Copyright © 2016 CỤC THỐNG KÊ TỈNH NINH THUẬN

ĐƯỜNG 16 THÁNG 4, PHƯỜNG MỸ HẢI,  TP. PHAN RANG - THÁP CHÀM, NINH THUẬN

Điện thoại: 0259 3 830318  * Email: ninhthuan@gso.gov.vn