Tổng Điều tra nông thôn, nông nghiệp và thuỷ sản năm 2016


A. CÁC VĂN BẢN

Quyết định về Thủ tướng Chính Phủ về việc tổ chức Tổng Điều tra nông thôn, nông nghiệp và thuỷ sản năm 2016

Quyết định thành lập BCĐ TĐT Tỉnh Ninh Thuận

Quy chế hoạt động của BCĐ TĐT tỉnh Ninh Thuận

Công văn báo cáo về việc thành  lập BCĐ TĐT huyện thành phố

Công văn hướng dẫn thành lập BCĐ TĐT và tổ thường trực

Công văn hướng dẫn lập bảng kê đơn vị điều tra

B. PHƯƠNG ÁN ĐIỀU TRA VÀ BẢNG HỎI   

Phương án Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016

Phiếu thu thập thông tin về tình hình cơ bản của hộ

Phiếu thu thập thông tin về trang trại

Phiếu thu thập thông tin tình hình cơ bản và kết cấu hạ tầng của xã

Phiếu thu thập thông tin về hộ điều tra mẫu khu vực nông thôn

Biểu tổng hợp nhanh hộ (Dùng cho địa bàn điềutra)

Tổng hợp nhanh hộ thành thị, nông thôn

Tổng hợp nhanh hộ nông thôn (Dùng cho thôn, ấp, bản có từ 2 địa bàn trở lên)

Tổng hợp nhanh hộ nông thôn (Dùng cho xã)

Tổng hợp nhanh hộ thành thị (Dùng cho phường, thịtrấn)

Biểu tổng hợp nhanh trang trại (Áp dụng cho tổng hợp ở các cấp: xã, huyện và tỉnh)

Tổng hợp nhanh tình hình cơ bản và kết cấu hạ tầng của xã ( Áp dụng cho cấp huyện và cấp tỉnh)

C. CÁC TÀI LIỆU LIÊN QUAN  

Sổ tay nghiệp vụ Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016 (Tài liệu phục vụ Hội nghị tập huấn nghiệp vụ của Ban chỉ đạo Tổng điều tra cấp tỉnh, huyện)

Sổ tay nghiệp vụ Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016 (Tài liệu dùng cho Ban chỉ đạocấp xã và điều tra viên, tổ trưởng các phiếu02/TĐTNN-TT, 03/TĐTNN-XA, 04/TĐTNN-HM)

Sổ tay nghiệp vụ Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016 ( Tài liệu dùng cho điều tra viên, tổ trưởng phiếu 01/TĐTNN-HO)

Một số quy trình áp dụng trong Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016

Sổ tay hướng dẫn công tác tuyên truyền trong Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016

Mẫu thẻ điều tra viên, tổ trưởng và giám sát viên

Thống kê truy cập
  • Đang online: 12
  • Hôm nay: 327
  • Trong tuần: 5274
  • Tất cả: 964321

Copyright © 2016 CỤC THỐNG KÊ TỈNH NINH THUẬN

ĐƯỜNG 16 THÁNG 4, PHƯỜNG MỸ HẢI,  TP. PHAN RANG - THÁP CHÀM, NINH THUẬN

Điện thoại: 0259 3 830318  * Email: ninhthuan@gso.gov.vn