Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 7
  • Hôm nay: 72
  • Trong tuần: 371
  • Tất cả: 128971
Lịch công tác tuần 34 năm học 2015 - 2016

Tuần 34 (25/4/2016 – 30/4/2016)

Thứ

Nội dung công việc

Phân công

Thời gian

2

25/4

- Tuyên truyền Ngày thống nhât đất nước và ngày 1/5.

- Đoàn CB, GV học tập tại trường Chuyên Quang Trung

- Khối 12 kiểm tra Địa lý – Hóa học (Chiều)

- T.Hùng

- LĐ, TTCM, KT

- HS – GV coi thi

- SHCC

- 25/4 – 27/4

- Chiều: 13h45

3

26/4

- Khối 10, 11, 12G học theo TKB

- Khối 12 kiểm tra Lịch sử, Sinh học

- Rà soát tiến độ chương trình đảm bảo đk KT HKII

- GV – HS

- HS – GV coi thi

- GV →TTCM - LĐ

- Trong tuần

- 13h45

- K12 tính đến 23/4

K10, 11 →07/5

4

27/4

- Khối 12 kiểm tra Vật lý – Ngữ văn

- 13h45

5

28/4

- Khối 12 kiểm tra T.Anh – Toán

- 13h45

6

29/4

- Họp Đảng Ủy

- Họp HĐGD

- Kiểm tra định kỳ: Đại số 10, Hình 11 (Từ 15h→17h)

- Đảng ủy viên

- LĐ, GV, NV

- 8h40

- 14h

7

30/4

NGHỈ LỄ

(Từ thứ bảy 30/4 đến hết thứ hai 02/5/2016)

CN

31/4