Tổ chức hoạt động hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá 31/5, Tuần lễ quốc gia không thuốc lá 25-31/5/2023 và tăng cường thực thi Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá
Thực hiện Công văn số 2725/BYT-KCB ngày 09/5/2023 của Bộ Y tế về việc tổ chức hoạt động hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá 31/5, Tuần lễ quốc gia không thuốc lá 25-31/5/2023 và tăng cường thực thi Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá;

Ngày 23/5/2023, Uỷ ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận ban hành Công văn số 2028 /UBND-VXNV về việc tổ chức hoạt động hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá 31/5, Tuần lễ quốc gia không thuốc lá 25-31/5/2023 và tăng cường thực thi Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá. Theo đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến  chỉ đạo Các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố theo chức năng, phạm vi lĩnh vực phụ trách, thực hiện một số nội dung sau:

- Tăng cường công tác tuyên truyền các quy định của Luật phòng, chống tác hại (PCTH) thuốc lá; chủ đề Ngày thế giới không thuốc lá; tác hại của thuốc lá điếu thông thường, thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, shisha theo đúng nội dung khuyến cáo của Bộ Y tế.

- Tăng cường phổ biến thông tin về tác hại thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng tới công chức, viên chức, người lao động tại cơ quan, đơn vị, người dân trên địa bàn. Kịp thời ban hành các quy định để ngăn ngừa việc sử dụng các sản phẩm thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng tại các cơ sở giáo dục đào tạo, các cơ quan, đơn vị.

- Chỉ đạo và tổ chức thực hiện nghiêm Luật PCTHTL; đưa nội dung PCTHTL vào kế hoạch hoạt động hàng năm, đưa quy định cấm hút thuốc lá tại nơi làm việc vào quy chế nội bộ của các cơ quan, đơn vị;

- Chỉ đạo treo biển cấm hút thuốc lá tại địa điểm cấm hút thuốc như nơi làm việc, cơ sở y tế, trường học, khách sạn, nhà hàng và địa điểm khác theo quy định tại Điều 11 và Điều 12 Luật PCTH thuốc lá.

- Có hình thức động viên, khen thưởng cá nhân, tổ chức thực hiện tốt công tác PCTH thuốc lá.

Tổ chức thực hiện nội dung Công văn trên, Lãnh đạo Cục Thống kê đã tổ chức công tác tuyên truyền các quy định của Luật phòng, chống tác hại thuốc lá; chủ đề Ngày thế giới không thuốc lá; tác hại của thuốc lá điếu thông thường, thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, shisha theo đúng nội dung khuyến cáo của Bộ Y tế. Đồng thời yêu cầu các công chức và người lao động của đơn vị thường xuyên theo dõi Tài liệu tuyên truyền phòng chống tác hại thuốc lá tải từ trang web http://vinacosh.gov.vn của Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá.

Đính kèm: Công văn số  2028 /UBND-VXNV

Huỳnh Thế Nhiệm

Tin liên quan
1 2 3 4 5  ... 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 38
  • Hôm nay: 43
  • Trong tuần: 4874
  • Tất cả: 827058

Copyright © 2016 CỤC THỐNG KÊ TỈNH NINH THUẬN

ĐƯỜNG 16 THÁNG 4, PHƯỜNG MỸ HẢI,  TP. PHAN RANG - THÁP CHÀM, NINH THUẬN

Điện thoại: 0259 3 830318  * Email: ninhthuan@gso.gov.vn