Thanh tra thực hiện Phương án Điều tra lao động việc làm năm 2023 tại Chi cục Thống kê khu vực Ninh Sơn – Bác Ái
Căn cứ Quyết định số 275/QĐ-TCTK ngày 07 tháng 03 năm 2023 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê về việc ban hành Phương án Điều tra lao động việc làm năm 2023;

Thực hiện Quyết định số 1151/QĐ-TCTK ngày 12 tháng 12 năm 2022 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê về việc ban hành Kế hoạch thanh tra chuyên ngành thống kê năm 2023 của Cục Thống kê các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Cục Thống kê tỉnh Ninh Thuận đã ban hành Quyết định số 10/QĐ-CTK ngày 10/4/2023 của Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Ninh Thuận về việc thanh tra thực hiện Phương án Điều tra lao động việc làm tháng 4 năm 2023 tại Chi cục Thống kê khu vực Ninh Sơn – Bác Ái. Đoàn Thanh tra được thành lập và thực hiện nhiệm vụ được giao theo Kế hoạch tiến hành thanh tra với các nội dung như sau:

(1) Công tác tổ chức, triển khai thực hiện thu thập thông tin về lao động việc làm của hộ tháng 4 năm 2023 tại Chi cục Thống kê khu vực Ninh Sơn – Bác Ái;

(2) Quy trình thu thập thông tin về lao động việc làm tháng 4 năm 2023 của điều tra viên trên địa bàn huyện Ninh Sơn; kiểm tra chất lượng và xác minh thông tin một số nội dung tại một số hộ mẫu của 02 địa bàn thuộc huyện Ninh Sơn theo đúng kế hoạch đề ra.

Sau khi kết thúc cuộc thanh tra, hoàn thiện hồ sơ và thực hiện chế độ báo cáo thông tin gửi về Vụ Pháp chế và Thanh tra Thống kê.

Đính kèm: Quyết định thanh tra số 10/QĐ-CTK, ngày 10/4/2023Kế hoạch thanh tra số 188/KH-TKTH, ngày 11/4//2023.

Khánh NgânTin liên quan
1 2 3 4 5  ... 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 48
  • Hôm nay: 113
  • Trong tuần: 4944
  • Tất cả: 827128

Copyright © 2016 CỤC THỐNG KÊ TỈNH NINH THUẬN

ĐƯỜNG 16 THÁNG 4, PHƯỜNG MỸ HẢI,  TP. PHAN RANG - THÁP CHÀM, NINH THUẬN

Điện thoại: 0259 3 830318  * Email: ninhthuan@gso.gov.vn