Triển khai tuyên truyền, quán triệt Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở
Thực hiện Công văn số 3842-CV/TU, ngày 14/4/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về triển khai tuyên truyền, quán triệt Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở. Để triển khai thực hiện tốt tinh thần chỉ đạo của Tỉnh ủy về tuyên truyền, quán triệt Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở;

Ngày 21/4/2023, Ban Thường vụ Đảng Khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh Ninh Thuận ban hành Công văn số 1611-CV/ĐUK về triển khai tuyên truyền, quán triệt Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở.

Theo đó, yêu cầu cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nội dung sau: Cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở tăng cường công tác chỉ đạo tuyên truyền, quán triệt, phổ biến, triển khai các nội dung của Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở gắn với việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và các Nghị quyết chuyên đề, Kết luận của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động với tinh thần đổi mới, chất lượng, bảo đảm sâu, rộng, có sức lan tỏa tới cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, nhằm phát huy quyền làm chủ của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu trong việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tại cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Tổ chức thực hiện Công văn nêu trên, Cấp ủy Chi bộ Cục Thống kê đã  tổ chức phổ biến, quán triệt, tuyên truyền đến tất cả Đảng viên, công chức và người lao động của đơn vị về các nội dung cơ bản của Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở (Luật số 10/2022/QH15, ngày 10/11/2022). Đồng thời yêu cầu các Đảng viên, nhất là người đứng đầu đơn vị tiếp tục tự nghiên cứu sâu kỹ những nội dung có liên quan của luật để áp dụng, Luật có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2023./.

Đính kèm: Công văn số 1611 -CV/ĐUK

Huỳnh Thế Nhiệm

Tin liên quan
1 2 3 4 5  ... 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 13
  • Hôm nay: 14
  • Trong tuần: 4845
  • Tất cả: 827029

Copyright © 2016 CỤC THỐNG KÊ TỈNH NINH THUẬN

ĐƯỜNG 16 THÁNG 4, PHƯỜNG MỸ HẢI,  TP. PHAN RANG - THÁP CHÀM, NINH THUẬN

Điện thoại: 0259 3 830318  * Email: ninhthuan@gso.gov.vn