Kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo chuyển đổi số Đảng ủy khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh năm 2023
Thực hiện Thông báo số 03-TB/BCĐCĐS, ngày 02/02/2023 của Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số Tỉnh ủy về kết luận của Ban chỉ đạo chuyển đổi số về tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số năm 2022; phương hướng nhiệm vụ năm 2023 và Kế hoạch số 02-KH/BCĐCĐS, ngày 09/3/2023 về hoạt động của Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số tỉnh Ninh Thuận năm 2023;

Ngày 11/4/2023, Ban Chỉ đạo chuyển đổi số Đảng Khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh xây dựng Kế hoạch số 02-KH/BCĐCĐS về hoạt động của Ban Chỉ đạo chuyển đổi số Đảng ủy khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh năm 2023. Theo đó, mục tiêu cụ thể được xác định như sau:

- 100% tổ chức cơ sở đảng trực thuộc cơ bản hoàn thành chuyển đổi số trong công tác chỉ đạo điều hành của cấp ủy.

- 100% văn bản trao đổi giữa Đảng ủy Khối với các ban Đảng Tỉnh ủy, các cơ quan nhà nước, các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc khối Hành chính - Sự nghiệp  dưới dạng điện tử, hệ thống phần mềm quản lý văn bản; có từ 80% - 90% văn bản trao đổi giữa Đảng ủy Khối với tổ chức cơ sở đảng khối Doanh nghiệp dưới dạng điện tử, hộp thư điện tử (Email); (trừ văn bản mật theo quy định).

- 100% văn bản của Đảng ủy Khối và các ban Đảng ủy Khối phát hành qua hệ thống phần mềm quản lý văn bản và điều hành được ứng dụng chữ ký số.

- 100% cán bộ, công chức sử dụng Phần mềm quản lý văn bản và hộp thư điện tử để gửi nhận văn bản và trao đổi công việc.

- 100% báo cáo định kỳ, báo cáo thống kê phục vụ sự chỉ đạo, điều hành được thực hiện qua hệ thống báo cáo điện tử của tỉnh; kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa hệ thống báo cáo của Đảng ủy Khối với hệ thống báo cáo tỉnh Ninh Thuận (trừ các báo cáo thuộc phạm vi bí mật nhà nước);

- 100% hồ sơ công việc tại cơ quan Đảng ủy Khối, các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc được xử lý trên môi trường mạng (trừ hồ sơ công việc thuộc phạm vi bí mật nhà nước);

- 80% các văn kiện của Đảng, tài liệu được số hoá kịp thời và đưa vào khai thác trên mạng máy tính theo quy định.

- 100% tổ chức cơ sở đảng thuộc khối Hành chính - Sự nghiệp được kết nối vào mạng truyền số liệu chuyên dùng của các cơ quan Đảng và Nhà nước.

- Tỷ lệ doanh nghiệp sử dụng nền tảng số đạt 30%; sử dụng hóa đơn điện tử đạt 100%;

- Tỷ lệ cán bộ công chức, viên chức và người lao động có hồ sơ sức khỏe điện tử đạt 100%.

- Mỗi cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp phấn đấu hoàn thành ít nhất một sản phẩm chuyển đổi số năm 2023.

Tổ chức thực hiện Kế hoạch nêu trên, Cấp ủy Chi bộ Cục Thống kê đã tổ chức phổ biến, quán triệt đến tất cả Đảng viên về các nội dung của kế hoạch. Đồng thời  xây dựng kế hoạch phù hợp với đặc điểm tình hình của cơ quan về tổ chức thực hiện có hiệu quả kế hoạch chuyển đổi số trong hoạt động công tác Đảng của đơn vị năm 2023, góp phần đổi mới phương thức, nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, nâng cao chất lượng, hiệu quả và năng suất lao động thông qua môi trường mạng và công nghệ số.

Đính kèm: Kế hoạch số 02-KH/BCĐCĐS

Huỳnh Thế NhiệmTin liên quan
1 2 3 4 5  ... 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 37
  • Hôm nay: 71
  • Trong tuần: 4902
  • Tất cả: 827086

Copyright © 2016 CỤC THỐNG KÊ TỈNH NINH THUẬN

ĐƯỜNG 16 THÁNG 4, PHƯỜNG MỸ HẢI,  TP. PHAN RANG - THÁP CHÀM, NINH THUẬN

Điện thoại: 0259 3 830318  * Email: ninhthuan@gso.gov.vn