Kế hoạch Phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2023 của Công đoàn Viên chức tỉnh
Thực hiện Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 09/01/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận “Về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023, chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc – Ngày truyền thống thi đua yêu nước (11/6/1948 – 11/6/2023)”;

Ngày 27/02/2023, Ban Thường vụ Công đoàn Viên chức (CĐVC) tỉnh ban hành Kế hoạch số  36/KH-CĐVC về phát động phong trào thi đua yêu nước trong cán bộ, đoàn viên, công chức, viên chức, lao động năm 2023. Theo đó, mục đích và yêu cầu được xác định như sau:

1. Mục đích

Động viên cán bộ, đoàn viên, công chức, viên chức, lao động (CBCCVCLĐ) phát huy tinh thần năng động sáng tạo ra sức thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023, lập thành tích chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp, Đại hội IV Công đoàn Viên chức tỉnh, Đại hội XI Công đoàn tỉnh Ninh Thuận, Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam.

2. Yêu cầu

- Nội dung các phong trào thi đua yêu nước trong CBCCVCLĐ phải bám sát vào nhiệm vụ chính trị trọng tâm, đột phá của của tổ chức Công đoàn và của địa phương; gắn phong trào thi đua với việc thực hiện chủ đề hoạt động năm của Tổng Liên đoàn “Tập trung phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở” và chủ đề thi đua của địa phương “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ tổ quốc”.

- Việc tổ chức các phong trào thi đua yêu nước phải thiết thực, phù hợp với thực tiễn, bám sát nhiệm vụ chính trị của từng ngành, địa phương, đơn vị.

- Công tác khen thưởng phải kịp thời, chính xác, quan tâm khen thưởng công nhân, người lao động trực tiếp sản xuất. Phát hiện những tấm gương tiêu biểu, điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trong phong trào thi đua và hoạt động công đoàn để tuyên truyền, biểu dương và nhân rộng.

Đính kèm: Kế hoạch số 36/KH-CĐVC

Huỳnh Thế Nhiệm
Tin liên quan
1 2 3 4 5  ... 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 16
  • Hôm nay: 343
  • Trong tuần: 4391
  • Tất cả: 753662

Copyright © 2016 CỤC THỐNG KÊ TỈNH NINH THUẬN

ĐƯỜNG 16 THÁNG 4, PHƯỜNG MỸ HẢI,  TP. PHAN RANG - THÁP CHÀM, NINH THUẬN

Điện thoại: 0259 3 830318  * Email: ninhthuan@gso.gov.vn