Kế hoạch Tiếp công dân năm 2023 của Cục Thống kê tỉnh Ninh Thuận
Ngày 31/01/2023, Cục Thống kê tỉnh Ninh Thuận ban hành Kế hoạch số 51/KH-CTK về việc Tiếp công dân năm 2023. Theo đó, một số nội dung cụ thể như sau:

1. Mục đích

- Nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư thuộc phạm vi, chức năng, nhiệm vụ và trách nhiệm của Cục Thống kê tỉnh Ninh Thuận;

- Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo; các Nghị định của Chính phủ, Nghị quyết, Chương trình, Kế hoạch của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh; UBND tỉnh và Tổng cục Thống kê về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo;

- Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ đảng và thủ trưởng đơn vị trong công tác giải quyết khiếu nại tố cáo; tạo sự chuyển biến cả về nhận thức và hành động của công chức trong công tác giải quyết khiếu nại tố cáo, quan tâm thực hiện mục tiêu giải quyết kịp thời, triệt để đơn thư phản ánh kiến nghị, khiếu nại tố cáo của công dân, đúng quy định pháp luật.

2. Yêu cầu

- Xác định công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của ngành;

- Chú trọng công tác tuyên truyền phổ biến, quán triệt các văn bản liên quan đến công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo;

- Tập trung giải quyết dứt điểm đơn thư phản ánh kiến nghị, kiếu nại tố cáo của công dân, kiên quyết không để đơn thư tồn đọng kéo dài, gây bức xúc trong nhân dân; Công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo đảm bảo công khai, minh bạch, chính xác, kịp thời theo đúng thẩm quyền và trình tự thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

Đính kèm: Kế hoạch 51/KH-CTK

Thanh Hùng


Tin liên quan
1 2 3 4 5  ... 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 18
  • Hôm nay: 375
  • Trong tuần: 7177
  • Tất cả: 703984

Copyright © 2016 CỤC THỐNG KÊ TỈNH NINH THUẬN

ĐƯỜNG 16 THÁNG 4, PHƯỜNG MỸ HẢI,  TP. PHAN RANG - THÁP CHÀM, NINH THUẬN

Điện thoại: 0259 3 830318  * Email: ninhthuan@gso.gov.vn