Công đoàn cơ sở Cục Thống kê hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ măm 2022, Cụm trưởng Cụm 5 năm 2023
Căn cứ Hướng dẫn số 226/HD-CĐVC ngày 17/10/2022 của Ban Thường vụ Công đoàn Viên chức tỉnh về việc thẩm định, đánh giá, chấm điểm công đoàn cơ sở trực thuộc năm 2022 và kết quả cuộc họp Ban Thường vụ ngày 12/11/2022;

Ngày 14/11/2022, Công đoàn viên chức tỉnh Ninh Thuận ban hành Thông báo số 245/TB-UBND về Kết quả thẩm định, đánh giá, chấm điểm công đoàn cơ sở trực thuộc  năm 2022. Theo đó, Ban Thường vụ  Công đoàn viên chức tỉnh đã Thông báo kết quả xếp loại các công đoàn cơ sở Cụm 5 năm 2022 và kết quả bình chọn Cụm trưởng, Cụm phó năm 2023 như sau:

1. Công đoàn cơ sở Cục Thống kê: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022;

2. Cụm trưởng Cụm 5: Công đoàn cơ sở Cục Thống kê;

3. Cụm Phó Cụm 5: Công đoàn cơ sở Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội động nhân dân tỉnh.

Danh sách 14 công đoàn cơ sở Cụm 5

1. CĐCS Cục Quản lý Thị trường;

2. CĐCS Văn Phòng tỉnh uỷ;

3. CĐCS Cục Thống kê;

4. CĐCS Sở Tài nguyên và Môi trường;

5. CĐCS Văn Phòng UBND tỉnh;

6. CĐCS Ban Dân tộc;

7. CĐCS Sở Thông tin và Truyền thông;

8. CĐCS Sở Công thương;

9. CĐCS Sở Nội vụ;

10. CĐCS Vp Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;

11. CĐCS Sở Kế hoạch và Đầu tư;

12. CĐCS Đài Phát thanh – Truyền hình;

13. CĐCS Ban XD năng lực và Quản lý dự án tài nguyên nước;

14. CĐCS Sở Khoa học và Công nghệ.

Triển khai thực hiện nội dung Thông báo trên; Ban chấp hành Công đoàn cơ sở Cục Thống kê đã  thông báo nội dung văn bản này đến toàn thể Đoàn viên công đoàn cơ sở biết, đồng thời chủ động phối hợp tốt với đơn vị Cụm phó thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ được giao  năm 2023 với tinh thần trách nhiệm cao nhất của đơn vị Cụm trưởng./.

Đính kèm: Thông báo số 245 /TB-CĐVC

Huỳnh Thế Nhiệm


Tin liên quan
1 2 3 4 5  ... 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 12
  • Hôm nay: 365
  • Trong tuần: 7167
  • Tất cả: 703974

Copyright © 2016 CỤC THỐNG KÊ TỈNH NINH THUẬN

ĐƯỜNG 16 THÁNG 4, PHƯỜNG MỸ HẢI,  TP. PHAN RANG - THÁP CHÀM, NINH THUẬN

Điện thoại: 0259 3 830318  * Email: ninhthuan@gso.gov.vn