Công văn V/v tăng cường phổ biến, khai thác thông tin, cập nhật tin, bài lên Website Tỉnh ủy
Thực hiện Công văn số 01-CV/BCĐ ngày 15/9/2022 của Ban Chỉ đạo Website về tăng cường phổ biến, khai thác thông tin; cập nhật tin, bài lên Website Tỉnh ủy và các cổng thành phần; Công văn số 848-CV/BCSĐ ngày 21/9/2022 của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh;

Ngày 21/9 /2022, Uỷ ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận ban hành Công văn số 4141/UBND-KTTH về việc V/v tăng cường phổ biến, khai thác thông tin, cập nhật tin, bài lên Website Tỉnh ủy. Theo đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau:

Thủ trưởng các sở, ban, ngành và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố tăng cường chỉ đạo, phổ biến đường dẫn (https://ninhthuan.dcs.vn) đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên, thanh niên, công chức, viên chức, quần chúng thường xuyên truy cập Website Tỉnh ủy và cổng thành phần của cơ quan, đơn vị. Coi đây là kênh quan trọng để tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối lãnh đạo của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước; sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy; bên cạnh đó, là kênh để khai thác tư liệu, văn kiện Đảng, tìm hiểu các kỳ Đại hội Đảng bộ tỉnh, về lịch sử truyền thống, tấm gương các điển hình tiên tiến, mô hình hay trong công tác xây dựng Đảng, về công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng; thông tin, tư liệu về Chủ tịch Hồ Chí Minh.../.

Đính kèm: Công văn số 4141/UBND-KTTH

Huỳnh Thế Nhiệm
Thống kê truy cập
  • Đang online: 9
  • Hôm nay: 124
  • Trong tuần: 4464
  • Tất cả: 669999

Copyright © 2016 CỤC THỐNG KÊ TỈNH NINH THUẬN

ĐƯỜNG 16 THÁNG 4, PHƯỜNG MỸ HẢI,  TP. PHAN RANG - THÁP CHÀM, NINH THUẬN

Điện thoại: 0259 3 830318  * Email: ninhthuan@gso.gov.vn