Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 2014/QĐ-TTg về Quyết định phê duyệt Chiến lược phát triển Thống kê Việt giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045
Ngày 01 tháng 12 năm 2021, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 2014/QĐ-TTg về Quyết định phê duyệt Chiến lược phát triển Thống kê Việt giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Quyết định số 1271/QĐ-BKHĐT ngày 05 tháng 7 năm 2022 về Ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê Việt giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Trên cơ sở đó, ngày 27 tháng 7 năm 2022, Tổng cục Thống kê có văn bản hướng dẫn thành lập Ban chỉ đạo thực hiện CLTK21-30 và xây dựng Kế hoạch thực hiện CLTK21-30 của UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Thực hiện tinh thần chỉ đạo của UBND tỉnh tại công văn số: 2950/VPUB-KTTH ngày 29/7/2022 về việc tham mưu thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Chiến lược thống kê và xây dựng Kế hoạch thực hiện Chiến lược Thống kê giai đoạn 2021-2030, thông qua lấy ý kiến góp ý từ các Sở, ngành và các cơ quan chuyên môn trên địa bàn tỉnh, Cục Thống kê đã tham mưu UBND tỉnh ban hành hai Quyết định: số 1119/QĐ-UBND ngày 14/8/2022 và số 1121/QĐ-UBND ngày 15/8/2022 về “Thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Kế hoạch và Ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 tỉnh Ninh Thuận”.

Các văn bản được đăng tải trên cổng thông tin điện tử Cục Thống kê Ninh Thuận, tại Website: cucthongke.ninhthuan.gov.vn, Cục Thống kê thông tin để các đơn vị trong ngành biết và có kế hoạch thực hiện./.

(nguồn 2 quyết định: Quyết định thành lập BCĐKH thực hiện CLTK21-30)

Nguyễn Thanh Giang
phòng Thống kê Tổng hợp

Tin liên quan
1 2 3 4 5  ... 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 4
  • Hôm nay: 590
  • Trong tuần: 4630
  • Tất cả: 869657

Copyright © 2016 CỤC THỐNG KÊ TỈNH NINH THUẬN

ĐƯỜNG 16 THÁNG 4, PHƯỜNG MỸ HẢI,  TP. PHAN RANG - THÁP CHÀM, NINH THUẬN

Điện thoại: 0259 3 830318  * Email: ninhthuan@gso.gov.vn