Tin về Thanh tra chuyên ngành chăn nuôi thời điểm 01/07/2022 tại Chi cục Thống kê khu vực Ninh Hải-Thuận Bắc ngày 12/8/2022
Căn cứ Quyết định số 1154/QĐ-TCTK ngày 10 tháng 12 năm 2021 của Tổng cục trưởngTổng cục Thống kê về việc ban hành Kế hoạch thanh tra chuyên ngành thống kê năm 2022 của Cục Thống kê các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Thực hiện Quyết định số 739/QĐ-TCTK ngày 23 tháng 6 năm 2021 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê về việc ban hành Phương án điều tra chăn nuôi; Cục Thống kê Ninh Thuận đã ban hành Quyết định số 497/QĐ-CTK ngày 12/8/2022 của Cục trưởng Cục Thống kê Ninh Thuận Về việc thanh tra thực hiện Phương án điều tra chăn nuôi thời điểm 01/7/2022 tại Chi cục Thống kê khu vực Ninh Hải – Thuận Bắc.

Theo đó, Đoàn Thanh tra được thành lập và thực hiện nhiệm vụ được giao theo kế hoạch là 6 ngày làm việc, kể từ ngày công bố quyết định thanh tra với các nội dung cụ thể như sau:

(1) Công tác tổ chức, triển khai thực hiện thu thập thông tin về hoạt động chăn nuôi lợn và gia cầm của hộ thời điểm 01/7/2022 tại Chi cục Thống kê khu vực Ninh Hải – Thuận Bắc;

(2) Quy trình thu thập thông tin về hoạt động chăn nuôi lợn và gia cầm của hộ thời điểm 01/7/2022 của điều tra viên trên địa bàn huyện Thuận Bắc; kiểm tra chất lượng và xác minh thông tin một số nội dung sau:

- Số lượng vật nuôi tại thời điểm điều tra.

- Sản lượng sản phẩm chăn nuôi sản xuất trong kỳ điều tra.

- Doanh thu bán sản phẩm chăn nuôi trong kỳ điều tra.

Tiến độ thanh tra được tóm tắt theo sau:

1. Ngày công bố QĐ thanh tra; kiểm tra hồ sơ, các tài liệu liên quan và đi xác minh thực tế tại hộ từ ngày 18 đến ngày 23/8/2022.

- Ngày đầu: Lúc 08 giờ 00 phút ngày 18/8/2022,Trưởng đoàn và thành viên Đoàn thanh tra công bố Quyết định của Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Ninh Thuận và thống nhất kế hoạch, lập biên bản và thông báo nội dung thanh tra của Đoàn thanh tra tại Chi cục Thống kê khu vực Ninh Hải – Thuận Bắc. Sau đó, bộ phận nghiệp vụ đã nhắc nhở một số lỗi thường hay mắc phải khi ĐTV phỏng vấn trực tiếp bằng phiếu điều tra CAPY(phiếu 02), Đoàn tiếp tục cùng với ĐTV đi thực tế 2 hộ chăn nuôi Lợn và gia cầm tại Thôn Xóm Bằng 1.

- Các ngày sau, Đoàn (chủ yếu là bộ phận Thanh tra) đi cùng với ĐTV để thanh kiểm tra một số hộ mẫu ngẫu nhiên tại một số thôn/xã được chọn theo đúng kế hoạch đề ra.

2. Tổng hợp, sơ bộ thông báo và kết thúc kết quả thanh tra từ ngày 24 đến hết ngày 25/8/2022.

3. Báo cáo kết quả thanh tra sau khi xác minh lại thông tin phản hồi từ Chi cục từ ngày 26 đến hết ngày 29/8/2022.

4. Hoàn thiện hồ sơ và thực hiện chế độ báo cáo thông tin gửi về Vụ Pháp chế và Thanh tra Thống kê vào ngày 31/8/2022.

Đính kèm:  QĐ số 497/QĐ-CTK ngày 12/8/2022Kế hoạchthanh tra ngày 15/8/2022

Từ Duy Tâm

Tin liên quan
1 2 3 4 5  ... 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 8
  • Hôm nay: 623
  • Trong tuần: 4663
  • Tất cả: 869690

Copyright © 2016 CỤC THỐNG KÊ TỈNH NINH THUẬN

ĐƯỜNG 16 THÁNG 4, PHƯỜNG MỸ HẢI,  TP. PHAN RANG - THÁP CHÀM, NINH THUẬN

Điện thoại: 0259 3 830318  * Email: ninhthuan@gso.gov.vn