Kế hoạch Tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TW, ngày 05/5/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
Ngày 10/8/2022, Chi bộ Cục Thống kê tỉnh Ninh Thuận ban hành Kế hoạch số 55-KH/CB về việc Tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TW, ngày 05/5/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Theo đó, một số nội dung cụ thể như sau:

1. Mục đích, yêu cầu

- Tạo sự thống nhất và nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong toàn chi bộ, đặc biệt là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của Thủ đô Hà Nội, là trung tâm đầu não chính trị - hành chính quốc gia, trung tâm lớn về văn hóa, khoa học, giáo dục, kinh tế và giao dịch quốc tế; vùng động lực phát triển của đồng bằng sông Hồng và cả nước; cũng như phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu phát triển thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

- Công tác tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết phải được tiến hành nghiêm túc, chất lượng.

- Cấp ủy, đảng viên xác định rõ trách nhiệm, nhiệm vụ của mình, nắm vững các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu để tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết. Công tác kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết được tiến hành thường xuyên, định kỳ.

2. Đối tượng

Cấp ủy chi bộ, người đứng đầu các đơn vị, đảng viên, công chức và người lao động trong cơ quan Cục Thống kê.

3. Nội dung, tài liệu học tập

Tài liệu học tập những nội dung chính Nghị quyết số 15-NQ/TW, ngày 05/5/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Đính kèm:  Tài liệu học tập

Thanh Hùng


Tin liên quan
1 2 3 4 5  ... 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 10
  • Hôm nay: 560
  • Trong tuần: 4186
  • Tất cả: 750965

Copyright © 2016 CỤC THỐNG KÊ TỈNH NINH THUẬN

ĐƯỜNG 16 THÁNG 4, PHƯỜNG MỸ HẢI,  TP. PHAN RANG - THÁP CHÀM, NINH THUẬN

Điện thoại: 0259 3 830318  * Email: ninhthuan@gso.gov.vn