Kế hoạch Tổ chức đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị
Ngày 13/7/2022, Chi bộ Cục Thống kê tỉnh Ninh Thuận ban hành Kế hoạch số 47-KH/CB về việc tổ chức đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị. Theo đó, một số nội dung cụ thể như sau:

1. Mục đích, yêu cầu

- Tổ chức đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị được triển khai sâu rộng từ tỉnh đến cơ sở với chủ đề “Tự soi, tự sửa”, tạo sự chuyển biến rõ rệt về nhận thức và hành động của tổ chức đảng, của các đoàn thể và của mỗi đảng viên, công chức và người lao động trong cơ quan, đơn vị; coi đây là giải pháp quan trọng góp phần thực hiện có hiệu quả Kết luận, Quy định của Hội nghị Trung ương 4, khóa XIII.

- Nâng cao nhận thức, trách nhiệm, quyết tâm chính trị, tinh thần tự giác, gương mẫu của cấp ủy chi bộ, đảng viên, công chức và người lao động nhằm triển khai thực hiện quyết liệt, hiệu quả Kết luận, Quy định của Hội nghị Trung ương 4, khóa XIII.

2. Đối tượng

Cấp ủychi bộ, người đứng đầu các đơn vị, đảng viên, công chức và người lao động trong cơ quan Cục Thống kê.

3. Nội dung

Sinh hoạt, quán triệt quan điểm cốt lõi, quyết tâm chính trị cao về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng đã được Đảng ta đề ra xuyên suốt trong các thời kỳ đại hội, Hội nghị Trung ương, nhất là từ Hội nghị Trung ương 3, khóa VII năm 1992; Hội nghị Trung ương 6 lần 2, khóa VIII năm 1999; Hội nghị Trung ương 4 khóa XI, khóa XII, khóa XIII.

Đính kèm: Kế hoạch47-KH/CB

Phan Thanh Hùng
Tin liên quan
1 2 3 4 5  ... 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 6
  • Hôm nay: 192
  • Trong tuần: 6187
  • Tất cả: 632695

Copyright © 2016 CỤC THỐNG KÊ TỈNH NINH THUẬN

ĐƯỜNG 16 THÁNG 4, PHƯỜNG MỸ HẢI,  TP. PHAN RANG - THÁP CHÀM, NINH THUẬN

Điện thoại: 0259 3 830318  * Email: ninhthuan@gso.gov.vn