Kế hoạch Triển khai các hoạt động hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người” năm 2022
Ngày 19/7/2022, Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh Ninh Thuận (viết tắt Ban Chỉ đạo tỉnh) ban hành kế hoạch Triển khai các hoạt động hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người” năm 2022. Theo đó, mục đích và yêu cầu được xác định như sau:

1. Tiếp tục tổ chức quán triệt ý nghĩa, vai trò quan trọng và nội dung Quyết định số 793/QĐ-TTg ngày 10/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ nhằm triển khai quyết liệt, sâu rộng các hoạt động hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người - 30/7”, qua đó tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động trong toàn xã hội về phòng, chống mua bán người, góp phần làm giảm nguy cơ, đẩy lùi tội phạm mua bán người và hỗ trợ có hiệu quả nạn nhân bị mua bán trở về hòa nhập cộng đồng.

2. Tổ chức triển khai rộng khắp đến cơ sở để “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người” thực sự trở thành ngày hội của toàn dân; tăng cường quan hệ phối kết hợp giữa các sở, ngành để triển khai đồng bộ công tác phòng, chống mua bán người trên tất cả lĩnh vực; qua đó, huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành, đoàn thể, tổ chức xã hội tích cực tham gia vào công tác phòng, chống mua bán người.

3. Tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người” phù hợp với tình hình thực tế và yêu cầu công tác phòng, chống dịch bệnh Covid - 19; đảm bảo hiệu quả, thiết thực, tiết kiệm, tránh phô trương, hình thức.

Đính kèm: Kế hoạch số 3144/KH-BCĐ

Huỳnh Thế NhiệmTin liên quan
1 2 3 4 5  ... 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 8
  • Hôm nay: 614
  • Trong tuần: 4654
  • Tất cả: 869681

Copyright © 2016 CỤC THỐNG KÊ TỈNH NINH THUẬN

ĐƯỜNG 16 THÁNG 4, PHƯỜNG MỸ HẢI,  TP. PHAN RANG - THÁP CHÀM, NINH THUẬN

Điện thoại: 0259 3 830318  * Email: ninhthuan@gso.gov.vn