Kế hoạch Triển khai các giải pháp nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 10-NQ/TU ngày 02/12/2021 của Tỉnh ủy về phương hướng, nhiệm vụ năm 2022
Quán triệt phương châm của tỉnh “Đoàn kết, thích ứng, sáng tạo, kỷ cương, phát triển, hiệu quả”; triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội theo chủ trương và kịch bản đã đề ra; tận dụng mọi cơ hội để đẩy nhanh phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội; đẩy mạnh phục hồi, quyết liệt trong giải quyết các khó khăn, vướng mắc, điểm nghẽn để phát triển các ngành, lĩnh vực.

Ngày 27/5/2022, Uỷ ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận ban hành Kế hoạch số 2289/KH-UBND về. Theo đó, mục đích và yêu cầu được xác định như sau:

1. Mục đích

Tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ và có hiệu quả những giải pháp để đạt được mục tiêu tăng trưởng GRDP đạt 10-11% theo Nghị quyết số 10-NQ/TU ngày 02/12/2021 của Tỉnh ủy. Tăng tốc, quyết liệt triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 được UBND tỉnh giao tại Quyết định 21/QĐ-UBND ngày 10/01/2022.

2. Yêu cầu

Các Sở, ban, ngành, cấp tỉnh; các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND tỉnh; các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh; các doanh nghiệp nhà nước; UBND các huyện, thành phố phải đổi mới tư duy, cách làm, hành động quyết liệt, quyết tâm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa trong chỉ đạo, điều hành, tạo điều kiện tốt nhất để doanh nghiệp khôi phục sản xuất, kinh doanh lấy lại đà tăng trưởng sau tác động của đại dịch COVID-19; kịp thời nắm bắt thông tin, triển khai, phối hợp giải quyết tập trung nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, điểm nghẽn về phát triển năng lượng, công nghiệp chế biến, chế tạo, sản xuất nông nghiệp, du lịch, kinh tế đô thị và các công trình trọng điểm trên địa bàn tỉnh.

Đính kèm: Kế hoạch số 2289/KH-UBND

Huỳnh Thế NhiệmTin liên quan
1 2 3 4 5  ... 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 9
  • Hôm nay: 66
  • Trong tuần: 4577
  • Tất cả: 554643

Copyright © 2016 CỤC THỐNG KÊ TỈNH NINH THUẬN

ĐƯỜNG 16 THÁNG 4, PHƯỜNG MỸ HẢI,  TP. PHAN RANG - THÁP CHÀM, NINH THUẬN

Điện thoại: 0259 3 830318  * Email: ninhthuan@gso.gov.vn